Kielikampus julkaisee Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä syntyneen Kansanlingvistisen sanakirjan 7.11.

Suomen aluemurteet ovat viime vuosikymmeninä tasoittuneet ja lähentyneet toisiaan. Tästä huolimatta ne herättävät edelleen kiinnostusta ja tunteikkaitakin mielipiteitä. Murteita ja muuta puhekieltä kommentoidaan vilkkaasti ja värikkäästi arkikeskusteluissa, lehtien yleisönosastoissa ja sosiaalisessa mediassa. Mutta miten murteista ja slangista puhutaan ilman kielentutkimuksen käsitteitä ja termejä?

Maallikoiden murteista käyttämää kieltä valaisee emeritaprofessori Aila Mielikäisen ja professori Marjatta Palanderin laatima Kansanlingvistinen sanakirja, jonka Jyväskylän yliopiston Kielikampus julkaisee sähköisenä. Sanakirjaan on koottu 2 150 hakusanan esimerkkiaineisto, joka on peräisin noin 2 000 suomalaiselta. Mielikäiseltä ja Palanderilta on ilmestynyt keväällä myös tähän sana-aineistoon perustuva tutkimus Miten suomalaiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2014).

Kansanlingvistiikka on tutkimussuuntaus, jonka kohteena ovat tavallisten kielenkäyttäjien havainnot ja käsitykset kielestä. Nyt julkaistava sähköinen sanakirja sisältää sen sanaston ja termistön, jolla arkikielessä nimetään ja kuvaillaan murteita ja slangia tai niiden piirteitä ja ominaisuuksia. Usein tähän metakieleen sisältyy arvostuseroja ja asenteellisia näkemyksiä. Monista murteista suomalaisilla on samantapaisia mielikuvia: Eräät murteet kuulostavat ”jäyhiltä”, toiset ”iloisilta”, ja jossain päin maata ”sanoja katkotaan”, kun taas toisaalla niitä ”pitkitetään” tai ”venytetään”. Asenteista kertoo se, että kaukaista maaseudun murretta voidaan luonnehtia esimerkiksi ”takapajuiseksi”, ”juntahtavaksi” tai ”korpimaiseksi”. Kansanomainen termistö on osin yhteistä eri puolilla Suomea asuville, mutta sitä luodaan myös yksilöllisesti.

Kansanlingvistinen sanakirja on käytettävissä maksutta osoitteessa http://kielikampus.jyu.fi/mitenmurteistapuhutaan.

Kielikampus julkistaa Kansanlingvistisen sanakirjan perjantaina 7. marraskuuta 2014 Fennicum-rakennuksen salissa F205 (Seminaarinkatu 15) klo 12–14.

Tervetuloa!

 

Lisätiedot: Suunnittelija Elina Tergujeff, kielikampus@jyu.fi, puh. 040 805 3218

Lisätietoa julkaisuista:

Professori emerita Aila Mielikäinen, Jyväskylän yliopisto, aila.mielikainen@jyu.fi, puh. 014 214 218

Professori Marjatta Palander, Itä-Suomen yliopisto, marjatta.palander@uef.fi, puh. 0294 452 113

Miten suomalaiset puhuvat murteista? -kirjan arvostelukappaleet:

Tiedottaja Minttu Nikkilä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, minttu.nikkila@finlit.fi, puh. 040 736 1313