Kielikampuksen tutkimuskoordinaattorina aloitti 26.9. FT Emese Mátyás

Mátyás on valmistunut Debrecenin yliopistosta (Unkari) saksan ja suomen kielestä ja on väitellyt filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopiston kielten laitoksesta (saksan oppiaine) vuonna 2009.

Häneen voi ottaa yhteyttä Kielikampukseen liittyvissä asioissa.

Emese Mátyás
kielikampus@jyu.fi
040-8053218