Kielentutkimuksen XVI kevätkoulu *** XVI Spring School of Language Studies

Jatko-opiskelijoille suunnattu Kielentutkimuksen XVI kevätkoulu järjestetään Jyväskylässä pe 8.5.2015. Aamupäivällä ohjelmassa on jatko-opiskelijoiden esitelmiä ja aineistosessioita ja iltapäivällä kaikki voivat osallistua posterityöpajaan. Kevätkoulu on avoin yleisölle.

Posterisession alustajana on viestintävastaava Liisa Harjula yliopiston viestintäpalveluista. Hän kertoo Jyväskylän yliopiston posteripohjasta ja muista teknisistä asioista, joita on hyvä ottaa huomioon. Posterityöpajan vetää tutkijatohtori Elina Tapio kielten laitokselta, joka kertoo posterin suunnittelemisesta kielentutkijan näkökulmasta (mihin tarkoituksiin posteri sopii, eri kohdeyleisöt, postereiden esitteleminen jne.). Postereiden tekeminen on jokaisen tutkijan hyvä osata!

LATAA TARKEMPI OHJELMA

Tervetuloa!

Kevätkoulutiimi

Petra Linderoos, tohtorikoulutettava, Kielten laitos (petra.u.linderoos@jyu.fi)

Maiju Strömmer, tohtorikoulutettava, Kielten laitos (maiju.strommer@jyu.fi)

Kara Ronai, tohtorikoulutettava, Solki (kara.ronai@uqconnect.edu.au)

Sonya Sahradyan, tohtorikoulutettava, Solki (sonya.sahradyan@jyu.fi)

*******

XVI Spring School of Language Studies for PhD students is held in Jyväskylä on May 8th, 2015. In the morning session, the programme includes presentations and data sessions by PhD students, and in the afternoon session, everybody will be able to attend the poster workshop. Spring School is open for all audience.

At the beginning of the poster session, Communications Coordinator Liisa Harjula from University Communications will talk about University of Jyväskylä poster templates and other technical issues you need to take into account. The poster workshop will be led by postdoctoral researcher Elina Tapio from the Department of Languages, who will talk about planning posters from language researchers’ point of view (when a poster is useful, different target groups, presenting posters etc.). For all of us, it will be good to know how to prepare posters.

DOWNLOAD DETAILED PROGRAMME

Welcome!

Spring School team

Petra Linderoos, doctoral student, Department of Languages (petra.u.linderoos@jyu.fi)

Maiju Strömmer, doctoral student, Department of Languages, (maiju.strommer@jyu.fi)

Kara Ronai, doctoral student, CALS (kara.ronai@uqconnect.edu.au)

Sonya Sahradyan, doctoral student, CALS (sonya.sahradyan@jyu.fi)