FM Christophe Leblayn väitöstilaisuus, 12.11.2011

La 12.11.2011 klo 12.00–15.00, Seminaarinmäki, Seminarium, S212

FM Christophe Leblayn soveltavan kielitieteen väitöskirjan ”Le temps de I`écriture. Genèse, durée, représentations” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Sylvie Plane (Université Paris-Sorbonne, Ranska) ja kustoksena professori Riikka Alanen (Jyväskylän yliopisto).

Leblayn artikkeliväitöskirja käsittelee kirjoittamista tiettyyn aikaan ja paikkaan liittyvänä kuvattavissa olevana dynamiikkana, pikemminkin kuin valmiina tekstinä tai tuotoksena. Lähestymistapa perustuu oletukseen, jonka mukaan lopputuotos ei paljasta niitä piirteitä ja elementtejä, joista kirjoittamisprosessi muodostuu. Siten kirjoittamisprosessin tarkasteleminen ja sen ymmärtäminen lopputuotoksen pohjalta on mahdotonta.

Tekstigeneettisessä lähestymistavassa syvennytään tekstin tuottamiseen sisältyviin kielellisiin kirjoittamistoimintoihin. Tämä tarjoaa eritasoisille kirjoittajille mahdollisuuden ymmärtää omaa toimimistaan kirjoittajana ja tekstin tuottajana.

Työ koostuu viidestä julkaisusta, joiden teemoja ovat tekstinlaatimiseen liittyvät kirjoittamistoiminnot (geneesi), kirjoittamiseen liittyvä ajallisuus (kesto) ja ajallisuuden vaikutus tekstinlaatimisen opettamiseen (visuaalisuus).

Uusia opetusmenetelmiä kirjoittamisen opetukseen

Leblay osoitti, että ajallisuuden huomioon ottaminen voi tarjota uusia, mielekkäitä opetusmenetelmiä kirjoittamisen opetukseen. Syntyvän tekstin ytimeen voidaan päästä käsiksi hyödyntämällä mm. ohjelmia, jotka tallentavat kaikki kirjoittajan tietokoneen näppäimistöllä tekemät toiminnot. Näin voidaan tutkia kirjoittamisen kielellisiä jälkiä, kuten uudelleen muotoilua ja epäröintiä. Leblay käsitteli aihetta kahden toisiaan täydentävän korpuksen avulla, joista toinen toteutettiin paperilla ja toinen tietokoneella.

Leblay kuvasi kirjoittamisprosessia uudella visuaalisella tavalla, matemaattisten graafien avulla. Näiden uusien työkalujen avulla voidaan tarkastella visuaalisesti tekstin laatimista ja rakentumista, tarkastamista ja uudelleen muokkaamista.

Lisätietoja:
Christophe Leblay, christophe.leblay@kolumbus.fi