6.3. Kielikampuksen tutkijatapaaminen: FOKUS-hanke

Kielikampuksen tutkijatapaamisessa pe 6.3. klo 10.15 (OPK142) esittäytyy SLS:n rahoittama hanke Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk (FOKUS, 2015 – 2017). Tutkijatapaaminen on avoin kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja hankkeesta: www.jyu.fi/fokus. Tervetuloa!