Kielentutkimuksen XIV kevätkoulu, pe 26.4.2013 klo 9.00-16.00

Hyvät Kielikampuksen jatko-opiskelijat,

Kutsumme teidät osallistumaan Kielentutkimuksen XIV kevätkouluun pe 26.4.2013 klo 9.00-16.00. Kevätkoulu järjestetään Liikunta-rakennuksessa (L), saleissa L302 ja L139.

Kielentutkimuksen XIV kevätkoulun teema on ”Tutkimuksen eettiset kysymykset”. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eettisiin kysymyksiin keskittyvä kevätkoulu on hyödyllinen tutkimuksensa eri vaiheissa oleville opiskelijoille. Plenaarisessiot antavat yleiskatsauksen tutkimuseettisiin kysymyksiin, ja työpajat tarjoavat mahdollisuuden keskustella ongelmista ja saada vastauksia kysymyksiin niin aineistonkeruuta kuin tulosten raportointiakin koskien.

Alla kevätkoulun alustava ohjelma. Kevätkoulun työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Alustava ohjelma

Aika: 26.4.2013
9.00-9.15 Avaussanat
9.15-10.15 Plenaari 1
Sirpa Leppänen: Issues related to research ethics
10.15-10.30 Tauko
10.30-11.30 Plenaari 2
Marja Kokko: Avoid Academic Dishonesty
11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30-14.00 Työpaja 1: Eettiset kysymykset laadullisen ja määrällisen tutkimusaineiston keräämisessä
14.00-14.30 Kahvitauko
14.30-16.00 Työpaja 2: Eettiset kysymykset laadullisten ja määrällisten tutkimustulosten raportoinnissa

Ilmoittautuminen alkaa maaliskuun alussa. Tarkemmat tilatiedot ja lopullinen ohjelma lähetetään myöhemmin. Jos haluat saada opintopisteitä osallistumisestasi, keskustele asiasta ohjaajasi kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin:
Sonya Sahradyan sonya.s.sahradyan@jyu.fi
Teija Kangasvieri teija.kangasvieri@jyu.fi

****

Dear Doctoral Students of the Language Campus,

We would like to invite you to participate in the XIV Spring School of Language Studies on Friday, April 26th 2013, from 9 a.m. to 4 p.m. The Spring School will take place in the Liikunta (L) building, rooms L302 and L139.

The theme of the XIV Spring School will be “Ethical Issues in Research”. It will focus on the ethical issues in qualitative and quantitative research, which can be useful for students at different stages of their studies. The plenary sessions will give a general overview of the ethical issues in research, and the workshops will provide great opportunities to discuss your concerns and get answers to your questions regarding both data collection and reporting results.

Please find below the preliminary program. The working languages will be English and Finnish.

Preliminary program

Date: April 26, 2013
9.00-9.15 Opening speech
9.15-10.15 Plenary session 1
Sirpa Leppänen: Issues Related to Research Ethics
10.15-10.30 Break
10.30-11.30 Plenary session 2
Marja Kokko: Avoid Academic Dishonesty
11.30-12.30 Lunch (self-financed)
12.30-14.00 Workshop 1: Ethical Issues: Data Collection in Qualitative and Quantitative Research
14.00-14.30 Coffee break
14.30-16.00 Workshop 2: Ethical Issues: Reporting Research Results in Qualitative and Quantitative Research

Registration will open at the beginning of March. The final program will be announced later. If you would like to have credits for your participation, please discuss it with your supervisor.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us:

Sonya Sahradyan sonya.s.sahradyan@jyu.fi
Teija Kangasvieri teija.kangasvieri@jyu.fi

Järjestelytoimikunta/The Organizing Committee,
Juha Jalkanen, Kielikeskus/Language Centre
Teija Kangasvieri, SOLKI/CALS
Maiju Partanen, Kielten laitos/Department of Languages
Sonya Sahradyan, SOLKI/CALS
Aija Virtanen, Kielten laitos/Department of Languages