Kielikampusseminaari 27.4.2022

kk_seminaari_2022_vaaka_500.jpg

Vuoden 2022 Kielikampusseminaari:

Tulevaisuuden maailmat, kieli ja vuorovaikutus

Vuoden 2022 Kielikampusseminaarissa avataan ikkunoita tulevaisuuteen. Miltä näyttää tulevaisuuden vuorovaikutus ja millaisiin maailmoihin kielikoulutuksen tulisi valmistaa? Mitä kieleen kiinnittyviä ilmiöitä kohtaamme jo nyt ja millaisiin suuntiin kehitys meitä vie? Ovatko tulevaisuuden avaimet omissa käsissämme?

Varaa seminaaripäivä 27.4. kalenteriisi ja tule pohtimaan näitä kysymyksiä kanssamme Jyväskylään! Ilmoittautuminen Kielikampusseminaariin avataan keväällä 2022.

Future worlds, language and communication

This seminar will open windows to the future. What will communication and interaction look like in the coming years and to what kind of worlds should language education prepare our students? Which language-related phenomena do we face already and where are these developments going? Do we hold the keys to our future?

Book the seminar date 27.4.2022 to your calendar and join us in Jyväskylä next April!

Työpajat

Kielikampusseminaarin työpajat järjestetään useammissa rinnakkaisissa sessioissa. Päivän aikana on mahdollista osallistua kolmeen eri työpajaan. Alla on esitelty jo tähän mennessä varmistuneet kahdeksan työpajaa/luentoa.

Robotit kielenopetuksen työkaluina

Työpajassamme on kaksi alustusta, joissa esittelemme lyhyesti robottivälitteisen kielenoppimisen tutkimusta ja kerromme, miten erilaisia robotteja on käytetty kielenopetuksen kentällä. Jaamme myös omia kokemuksiamme ja tutkimushavaintojamme sosiaalisesta Nao-robotista ja videoneuvottelukäyttöön tarkoitetusta liikuteltavasta Double-etäläsnäolorobotista. Paikan päällä on mahdollisuus tutustua molempien robottien käyttöön ja kokeilla niitä itse.

teppo jakonen.jpgmaarit johansson.jpghilla marja honkalammi.jpg

Teppo Jakonen, PhD, specialises in language learning and social interaction. He works as Academy of Finland Research Fellow at the University of Turku.

Marjut Johansson is a Professor at the Department of French Studies, at the School of Languages and Translation Studies, University of Turku. Her most recent topic focuses on digital interaction especially that is based on artificial intelligence, such as chatbots and robot-human interaction.

Hilla-Marja Honkalammi, BA, is specializing in robot-assisted language learning. She is working as a Research Assistant at the University of Turku.

English only? Miten käy tulevaisuuden monikielitaidon, ja mitä asialle voisi tehdä?

Suomalaisten kielivaranto on kaventunut, ja kouluissa opiskellaan huomattavasti vähemmän kieliä kuin esim. 1900-luvun lopulla. Miksi näin on käynyt? Mitä asialle on tehty, ja mitä vielä pitäisi tehdä? Pohdimme yhdessä kielivalintojen vähenemisen syitä, seurauksia ja toivottavasti myös kehitysehdotuksia, joilla kielivaranto saataisiin uuteen nousuun.

pirjo pollari.jpg

Pirjo Pollari, FT, työskentelee englannin opettajana ja opettajankouluttajana Jyväskylän normaalikoulussa.

Jaana Toomar toimii Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella soveltavan kielitieteen yliopistonopettajana. Hän työskentelee kieliaineiden opettajaopiskelijoiden kanssa ja on kiinnostunut erityisesti kielikoulutuspolitiikasta.

Monikielinen koulu ja omien äidinkielten tukeminen

Tulevaisuudessa suomalainen koulu tulee muuttumaan yhä monikielisemmäksi ja s2-opetuksen haasteista tulee yhä useammalle opettajille arkipäivää. Miten koulussa voidaan huomioida oppilaiden kehittyvä kielitaito? Miten vahvistaa oppilaiden omien äidinkielten hallintaa? Työpajassa kuvaillaan koulujen monikulttuurisuutta, esitellään kielitietoisen opetuksen käytänteitä ja kerrotaan projektista, jossa opetettiin monia eri äidinkieliä samalla tunnilla.

pipsa airto.jpgLarissa aksinovits.jpg

Pipsa Airto, FM, toimii suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana Tuusulassa. Hän on erityisen kiinnostunut suomi toisena kielenä -opetuksesta ja kouluttaa opettajia siihen liittyvissä kysymyksissä.

Larissa Aksinovits, KM, on oman äidinkielen (viro, venäjä) opettaja Tuusulassa. Sen lisäksi hän on Oman äidinkielen opettajat -yhdistyksen puheenjohtaja, joten oman äidinkielen opetukseen liittyvät kysymykset ovat lähellä hänen sydäntään.

Digitaalisten viestintäympäristöjen tulevaisuus: botit, tekoäly ja vuorovaikutus

Sosiaaliset botit, tekoäly ja algoritmit ovat osa (tulevaisuuden) työelämän vuorovaikutusta. Digitaaliset toimijat eivät siis enää vain tue vuorovaikutusta vaan osallistuvat siihen itse viestien. Työpajassa esitellään ajankohtaista tutkimustietoa, tarkastellaan ilmiöitä havainnollistavien esimerkkien avulla sekä yhdessä työpajatyöskentelyn kautta kehitetään yhteistä ymmärrystä ja jäsennetään aiheeseen kytkeytyviä tulevaisuuden haasteita.

kaisa laitinen.jpg

Kaisa Laitinen, FT on työelämän teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ja ei-inhimillisten viestijöiden tutkija. Hän toimii viestinnän yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.

Minä(t), mittari(t) ja maailma(t)

Dataistuvassa maailmassa ihminen ei ole enää vain lukija vaan myös luettava. Esimerkiksi puettavien urheilu- ja terveysteknologioiden käytön yleistymisen myötä luemme ja tulkitsemme myös omaa toimintaamme ja oloamme teknologiavälitteisesti. Luennolla käsitellään sitä, mitä kaikkea datafikaatio ja mittaamisinto voivat tarkoittaa vuorovaikutuksen, minän ja maailmoiden näkökulmista.

pekka mertala.jpg

Pekka Mertala (KT, LTO) työskentelee monilukutaidon ja digitaalisten tekstitaitojen apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa.

Digitaalinen turvallisuus ja erilaiset informaatiot

Digitalisaatio ja verkottuminen ovat pienentäneet maailmaa ja samalla muuttaneet turvallisuutta. Esimerkiksi erilaiset aatteet ja ajatukset leviävät nyt nopeammin ja helpommin kuin koskaan aiemmin. Miten tämä muuttaa turvallisuutta - millaisella aikakaudella elämme, kun mis- ja disinformaatio kärjistää ja kärjistyy?

panu moilanen.jpg

Panu Moilanen on kiinnostunut digitaalisesta turvallisuudesta ja informaatiovaikuttamisesta. Hän työskentelee lehtorina Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa, jossa hän myös vastaa Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelmasta.

The challenges of multilingualism in the workplace

Today’s workplace is a multilingual, international space where employees with different cultural and linguistic backgrounds communicate in either the local language or English, a fact which can impact communication and speakers’ second language identities. In this workshop we will explore which (contextual) factors influence employees’ language socialisation at JYU.

denise Kaltschütz seminaari.jpgAdrienn Károly web.jpg

Denise Kaltschütz, PhD, has specialised in speech act research and politeness theories. In her current position as teacher at the Centre for Multilingual Academic Communication (Movi) at JYU, she also focuses on teaching English academic writing through genre awareness.

Adrienn Károly, PhD, has specialised in translation studies (the role of translation in language teaching and learning). Currently, she is working as a Senior Lecturer at the Centre for Multilingual Academic Communication (Movi) at the University of Jyväskylä.

How language technology will break linguistics (and how to fix it)

This workshop begins with a brief overview of LITHME's current activities and our forecast report, outlining new and emerging technologies that are likely to significantly influence the way we interact and use language. Key questions for different areas of linguistics will be presented, and small groups will discuss these according to their interests.

Dave Sayers.jpg

Dave Sayers (PhD, Docent) is Chair of the EU 'COST Action' research network 'Language In The Human-Machine Era' (LITHME), and Senior Lecturer in Kivi's English subject group.

Pelillistäminen kirjallisuuskasvatuksessa

Lukupesä-hankkeessa on kehitelty pelillisiä oppimisympäristöjä lukemaan innostamiseen sekä tarinoiden tulkintaan ja rakenteluun eri-ikäisillä kielenoppijoilla. Työpajassa esitellään ja kokeillaan pelillisyyttä hyödyntäviä kirjallisuuskasvatuksen menetelmiä fyysisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja pedagogisen oppimisympäristöajattelun näkökulmasta. Yhdessä pohditaan myös pelien käytön kehittämistä kirjallisuuskasvatuksessa.

Työpajan pitää dosentti, FT Merja Kauppinen. Lukupesiä toteuttavat opiskelijat ja luokan-/aineenopettajat Tikan ja Mankolan kouluissa. Lukupesä on NordPlus-rahoitteinen Suomen, Viron ja Latvian yhteinen hanke kirjallisuudenopetuksen oppimisympäristöjen kehittämiseksi ja lukuilon virittelemiseksi eri-ikäisillä oppijoilla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Kielikampusseminaariin avataan keväällä 2022.