Språkcampus (Kielikampus)

Kielikampus på svenska

Språkcampus vid Jyväskylä universitet består av centret för flerspråkig vetenskaplig kommunikation, institutionen för språk och kommunikationsstudier, centralen för tillämpad språkforskning, enheten för språkpedagogik vid institutionen för lärarutbildning och normalskolan. Tillsammans bildar vi både nationellt och internationellt ett unikt, mångfacetterat forum för att utveckla och förnya forskning inom språk och språkbruk, språkundervisning och språkutbildning samt utbildningspolitik.

Vi på Språkcampus utforskar språket ur en tillämpad synvinkel och vår verksamhet grundar sig på interaktion med det omgivande samhället. Språkcampus utvecklar ett tidsenligt forsknings- och utbildningskoncept som skapar de bästa förutsättningarna för de språkkunskaper, den språkexpertis och den kulturella kompetens som det postmoderna samhället kräver.

Språkcampus ordnar årligen olika slags ”språktressanta” evenemang.  Under ’Verksamhet’ (Kielikampuksen toiminta) kan du bekanta dig med tidigare evenemang som Språkcampus ordnat, under ’Händelser’ (Tapahtumia) hittar du våra mest aktuella händelser. Kika gärna in på vår ’Blogg’ (Blogi) för att läsa inlägg skrivna av Språkcampusfolket. Ytterligare information om de olika enheterna vid Språkcampus hittas under ’Kontakt’ (Yhteystiedot)