Virtuaalista suomen opiskelua kehittämässä

ESR-rahoitteinen Virtuaalista suomen opiskelua kehittämässä -hanke päättyi kesäkuussa 2015 ja hankkeen lopputuotoksena valmistui kokoelma Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Suositukset on tarkoitettu kaikille virtuaalisesta kielenopetuksesta kiinnostuneille ja virtuaalista suomen kielen opetusta suunnitteleville.

Suosituksissa esitellään laajasti virtuaalimateriaalin laadinnassa huomioitavia tekijöitä pedagogiasta teknisiin lähtökohtiin ja kerrotaan kokemuksia Virtuaalista suomen opiskelua kehittämässä -hankkeen aikana toteutetun 3D-pelidemon tekemisestä.

Nyt suositukset ovat vapaasti luettavissa osoitteesta http://tribe.accedor.fi/3dsuomi/.

Samasta osoitteesta löytyy myös muuta tietoa hankkeesta ja sen aikana tehdystä pelidemosta ja kyselyistä.

Lisätietoja: Tuija Lehtonen, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopiston kielikeskus, tuija.lehtonen@jyu.fi