Vieraskielisen opetuksen politiikkatasot -seminaari

Torstai 27.tammikuuta 2011, 10.00-14.00
Päärakennus C1

Vieraskielistä opetusta on järjestetty Suomessa eri muodoissa ja eri koulutustasoilla jo pitkään. Opetusta toteutetaan usein eri tavoin, erilaisin tavoittein ja eri nimillä. Ilmiön monitahoisuutta lisää se, että opetuksentaustalla on usein erilaisia syitä ja tekijöitä ja että koulutuksen käytänteisiin vaikutetaan monesta suunnasta. Kielikoulutuspolitiikan verkoston ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen järjestämässä seminaarissa pohditaanvieraskielisen opetuksen erilaisia politiikkatasoja, sekä makro- että mikrotasot huomioiden. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja vieraskielisestä opetuksesta ylikansallisen EU-tason näkökulmasta luokkahuonekäytänteiden näkökulmaan.