Vieraskielinen opetus saa tutkimushankkeen

Vieraalla kielellä opettaminen vaatii kouluttajalta toisenlaisia valmiuksia kuin äidinkielinen opetus. Kolmen maan kielentutkijat yhdistävä tutkimushanke tuottaa tietoa myös vapaan sivistystyön tarpeisiin.

Vieraskielinen opetus on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien niin meillä kuin muuallakin Euroopassa. Siitä puhutaan termillä CLIL, Content and Language Integrated Learning.

Aiemmasta tutkimuksesta ja kokemuksesta tiedetään, että yleisin opetuskieli on englanti, onhan sen asema kansainvälisenä kielenä vankka. Tiedetään myös, että kun kieli on vieras, opetuksen on oltava havainnollista, työtavoiltaan vaihtelevaa ja oppijoiden omaa aktiivisuutta tukevaa.

Kielen ja sisällön yhdistämisen haaste

Tuoretta tietoa CLIL-opetuksen vaatimuksista pedagogiikalle tuo ConCLIL 2011—2014-tutkimushanke. Tänään se kokoaa yhteen alan eturivin tutkijoita Espanjasta, Itävallasta ja Suomesta Jyväskylän yliopistolle konferenssiin.

— Vieraskielinen opetus on muutakin kuin kielen opetusta, ja tarvitaan enemmän tutkimustietoa nimenomaan kielen ja sisällön yhdistymisen ja yhdistämisen problematiikasta. Tähän hanke pureutuu, kertoo professori Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta.

Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittaa tutkimushanketta.

Aikuiskouluttajakin hyötyy tuloksista

Vaikka tutkimushankkeen kohderyhmänä ovat koululaiset, sillä on Nikulan mukaan annettavaa aikuiskouluttajille. Opetuskäytänteissä on yhteistä kohderyhmästä riippumatta.

— Vieraskielinen opetus pakottaa pohtimaan uudelleen käsityksiä kielen ja oppimisen luonteesta. Tutkimushankkeessa tavoiteltava parempi ymmärrys siitä, mitä kielen ja sisällön integrointi tarkoittaa opetustoiminnan erilaisilla osa-alueilla voi auttaa aikuiskouluttajia kehittämään omaa toimintaansa, professori selventää.

Hän lisää, että CLIL-opetuksen valmisteleminen on ainakin aluksi työläämpää, koska opettajan on kiinnitettävä huomiota oppiaineelle tyypillisiin tiedon rakentumisen ja argumentaation tapoihin.

ConCLIL 2011—2014 tuottaa Tarja Nikulan mukaan tuloksia esitelmien ja julkaisujen muodossa pitkin hanketta. Synteesien aika on vasta kolmen vuoden kuluttua, kun tutkijat ovat tehneet työnsä.

http://www.sivistys.net/uutiset/vieraskielinen_opetus_saa_tutkimushankkeen.html