Valtakunnallinen kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet tulee Jyväskylään ajalle 2012-2015

Tutkijakoulun uudeksi johtajaksi nousee professori Maisa Martin Jyväskylän yliopiston kielten laitokselta. Professori Anne Pitkänen-Huhta Jyväskylän yliopiston kielten laitokselta toimii puolestaan Langnetin alaohjelman Kielen oppiminen toisena vetäjänä ja tutkijakoulun johtoryhmän jäsenenä.

Langnet on vuonna 1998 perustettu valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtoriohjelma, jossa on päätoimisia väitöskirjantekijöitä noin 100 ja ohjaajia yli 150. Humanististen tieteiden tutkijakouluna Langnet on Suomen suurin. Langnetissa ovat mukana Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Åbo Akademi, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Tällä hetkellä Langnetia johdetaan Joensuun yliopistosta käsin.

Lisätietoja:
http://www.joensuu.fi/fld/langnet