Uusi tutkimushanke: Terveydenhuollon suomi

Jyväskylän yliopistossa on käynnistynyt tutkimushanke Terveydenhuollon suomi: suomen kielen taidon kehittäminen ja arviointi terveydenhuollon alalla.
Hanke on kaksivuotinen (2014-2015), ja sen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke toteutetaan kielten laitoksen ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yhteistyönä.

Lisätietoa:
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/thsuomi/