Suomen kielen pro gradu –tutkielma sai humanistisen tiedekunnan palkinnon

FM Piia Hanhisalon suomen kielen pro gradu –tutkielma ”Ruokolahden murteen muutoksista. Idiolektitutkimus neljästä sukupolvesta” palkittiin humanistisen tiedekunnan publiikissa 1.6.2011.

Publiikki on päättyvän lukuvuoden tohtorien, lisensiaattien ja maistereiden valmistujaisjuhla, jonka yhteydessä jaetaan palkinnot ansiokkaille opinnäytetöille.

Hanhisalon palkittu pro gradu –tutkielma valmistui kevätlukukaudella 2011.