Runsaasti jyväskyläläisiä kirjoittajia kahdessa kielentutkimuksen kansainvälisessä julkaisussa

Uhkaako monikielisyys äidinkieltä? Millaisia haasteita monikielisyys tarjoaa kielipolitiikalle? Miten muuttuva yhteiskuntarakenne pitäisi ottaa huomioon luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa?

Kielen tutkimuksen saralta on julkaistu kaksi kirjaa, jotka käsittelevät Pohjoismaiden muuttuvia kieliolosuhteita. Kirjojen kirjoittajina ja toimittajina on runsaasti Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa. Dangerous Multilingualism -kirjan toimittajina ovat kielten laitoksen professorit Jan Blommaert (vuosina 2007-2011) ja Sirpa Leppänen. Kielten laitoksen professori Anne Pitkänen-Huhta on toinen Literacy Practices in Transition -kirjan toimittajista. Kirjoittajana molemmissa kirjoissa on mm. Sari Pöyhönen SOLKIsta.

Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives to Order, Purity and Normality käsittelee Suomen monikielisyyttä, erityisesti monikielisyyden ”uhkaa”. Suomi on maa, jossa yksikielisyys ja kulttuurinen yhtenäisyys kätkevät monia monikielisyyden piilossa olevia muotoja. Vaikka kirjan aineistot ovat pääasiallisesti Suomesta, se on myös kansainvälisten yleisöjen kannalta kiinnostava, koska globalisaatio ja yhteiskuntien lisääntyvä monimuotoistuminen asettavat haasteita kansallisvaltioille ja niiden kielitilanteille ympäri maailman. Kirja tuo uutta tietoa kielten vaarantumisesta, kielipolitiikasta sekä kielioikeuksista.

Literacy Practices in Transition -kirjan artikkelit pureutuvat niihin ongelmiin, joita nousee esiin kun globaalit trendit ja paikalliset käytänteet kohtaavat. Kirjan tutkimukset osoittavat kuinka voimakkaat yhteiskunnalliset muutokset ja moderni ihmisten ja ideologioiden liikkuvuus vaikuttavat niin yksilöiden ja yhteisöjen tekstikäytänteisiin kuin kielikoulutuspoliittisiin ratkaisuihinkin. Sekä yksilöiden että käytänteiden täytyy jatkuvasti muuttua globaalien ja paikallisten vaatimusten ristipaineessa ja tämä haastaa erityisesti tekstitaitojen (luku- ja kirjoitustaito) opettamisen käytänteiden uudistamiseen. Koulutuksessa pitäisi ottaa huomioon tekstitaitojen moninaisuus, monikielisyys ja multimodaalisuus ja kehittää kielikoulutusta suuntaan, jossa otetaan entistä enemmän huomioon oppijoiden taustat, tarpeet ja kokemukset.

Molempien kirjojen julkistustilaisuus pidetään Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa 26. marraskuuta klo 16.30. Tilaisuuden sponsoreina ovat kustantajat Palgrave Macmillan ja Multilingual Matters.

Blommaert J, Leppänen S, Pahta P. & Räisänen T. (2012). Dangerous Multilingualism. Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Palgrave Macmillan.

Pitkänen-Huhta A. & Holm L. (2012). Literacy Practices in Transition. Perspectives from the Nordic Countries. Multilingualism Matters.