Riikka Alasesta kielipedagogiikan professori

Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen on ottanut professorin tehtävään, jonka ala on kielipedagogiikka (vieraat kielet), filosofian tohtori Riikka Alasen 1.8.2012 alkaen. Professuuri on sijoitettu kasvatustieteiden tiedekuntaan, opettajankoulutuslaitokseen.

Professuuri kohdentuu luokan- ja aineenopettajakoulutukseen sekä koulun kielikasvatuksen kehittämiseen. Riikka Alanen tutkii kieltä sosiokulttuurisena ja dialogisena vuorovaikutuksen resurssina. Hän on perehtynyt vieraiden kielten opetukseen ja oppimiseen sekä kielitieteen että kasvatustieteen lähtökohdista.

Riikka Alanen on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon englantilaisen filologian alalla vuonna 1997 Jyväskylän yliopistossa. Hän on suorittanut myös MA-tutkinnon Hawai´in yliopistossa. Alanen on Jyväskylän yliopiston soveltavan kielitieteen dosentti.

Alanen on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa englannin kielen laitoksessa vuosina 1987-1997, soveltavan kielentutkimuksen keskuksen post doc –tutkijana ja tutkijana 1998-2001, akatemiatutkijana ja Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin johtajana 2001-2004, kielikasvatuksen lehtorina opettajankoulutuslaitoksessa sekä viimeksi soveltavan kielitieteen professorina.