Pedagoginen kahvihetki 30.9.

Kielikampuksen yhteiset pedagogiset kahvihetket on tarkoitettu antamaan Kielikampuksen henkilöstölle foorumi, jossa voimme jakaa käsityksiämme kielestä, kielen käytöstä, vuorovaikutuksesta, oppimisesta ja opettamisesta.

Ensimmäinen kahvihetki järjestetään 30.9.2015 klo 14.00–16.00 salissa F 205.

Aihe: Miten kieli ja vuorovaikutus näyttäytyvät muiden kuin kielitieteilijöiden arjessa? Jakavatko he ”meidän yhteisen” kielikäsityksemme? Mikä on ”meidän yhteinen” kielikäsityksemme?

klo 14.00 tarjolla kahvia ja pullaa

klo 14.15– kaksi lyhyttä alustuspuheenvuoroa: Omakohtaisia kokemuksia siitä, millainen rooli kielellä ja vuorovaikutuksella on omassa työssä/opiskelussa

  • tutkijatohtori Ulla-Riitta Ahlfors, Kauppakorkeakoulu
  • opiskelija Hanna-Kaisa Karttunen, matematiikan ja tilastotieteen laitos

Alustusten jälkeen jatkamme keskustelulla pienryhmissä.

Ilmoittautumiset kahvituksen järjestämistä varten osoitteeseen kielikampus@jyu.fi 21.9.2015 mennessä. Ilmoitattehan samalla mahdollisista ruoka-ainerajoituksista.

Tilaisuuden järjestää Kielikampuksen pedagogisen kehittämisen ryhmä, joka on perustettu vuonna 2015. Ryhmän tarkoitus on järjestää mahdollisuuksia laitosten yhteiseen pedagogiseen keskusteluun.