Kielikampus alkaa järjestää kouluille S2-täydennyskoulutusta Kielikampuksen vuosittainen tunnustuspalkinto psykologian opiskelijalle Jenni Kankaanpäälle Kielet pärjäsivät erinomaisesti Jyväskylän yliopiston tutkimuksen arvioinnissa Suomen kielen pro gradu –tutkielma sai humanistisen tiedekunnan palkinnon Local – Global Particularities in Popular Culture: The Case of Finnish Hip Hop Kielikampuksen tutkijat menestyivät Suomen Akatemian hauissa Tieteen työpaja Agency and languagingin seminaari New Dynamics of Language Learning: Spaces and Places – Intentions and Opportunities Kortepohjan koulun juhlaseminaari Erikoistutkija Sari Pöyhönen asiantuntijaksi opetusministeri Henna Virkkusen asettamaan työryhmään Monikielinen vuosi –luentosarja päättyy esitykseen ranskan kielestä Afrikassa Monikielinen vuosi –luentosarja jatkuu esityksellä retoromaanista Kielikampus osallistuu Yläkaupungin yöhön 21.5. Kansainvälinen romanipäivä 8.4. Valtakunnallinen kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet tulee Jyväskylään ajalle 2012-2015 Monikielinen vuosi –luentosarja jatkuu esityksellä sardin kielestä Virpi-Maarit Bursiewiczista tuli Teacher of the Year 2011 in Intercultural Environment Jyväskyläläistutkijoita palkittiin ansiokkaista väitöskirjoista Väitöstilaisuus: Venäjän ryhtinuorison epävarma ääni, 19.3.2011 PhD Lara Ryazanova-Clarken vierailuluento

Professori Maisa Martinin vetämä S2-toimijoiden ryhmä on saanut SPECIMA-rahoitusta hankkeelle Suomea kaiken ikää: Suomi toisena kielenä -opetuksen uudet pedagogiset käytänteet. Hanke järjestää täydennyskoulutusta Osallisena Suomessa -hankkeeseen osallistuvien kuntien kouluille. Koulutuksen ajatuksena on osallistaa koulujen henkilökuntaa tavallista laajemmin ja kiinnittää huomiota … Lue loppuun

Kielikampus on päättänyt jakaa vuosittaisen palkinnon erityisen ansioituneelle opiskelijalle tai henkilökunnan jäsenelle. Palkinto jaetaan tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta kielten opetuksen ja tutkimuksen hyväksi Jyväskylän yliopistossa. Kielikampuksen ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnettiin psykologian opiskelijalle Jenni Kankaanpäälle. Kankaanpää on kolmannen vuoden opiskelija, joka osallistui syyslukukaudella … Lue loppuun

Kielentutkimus kuuluu Jyväskylän yliopistossa harjoitettavan tutkimuksen kärkijoukkoon. Tämä kävi ilmi tutkimuksen arvioinnissa, jonka tulokset julkaistiin 8.6.2011. Arviointi tehtiin seitsemän kansainvälisen ryhmän toimesta, ja siinä arvioitiin Jyväskylän yliopiston laitosten tutkimustoimintaa viiden vuoden ajalta. Arviointi sisälsi viisi erillistä teemaa: tutkimuksen kansainvälinen taso, … Lue loppuun

FM Piia Hanhisalon suomen kielen pro gradu –tutkielma ”Ruokolahden murteen muutoksista. Idiolektitutkimus neljästä sukupolvesta” palkittiin humanistisen tiedekunnan publiikissa 1.6.2011. Publiikki on päättyvän lukuvuoden tohtorien, lisensiaattien ja maistereiden valmistujaisjuhla, jonka yhteydessä jaetaan palkinnot ansiokkaille opinnäytetöille. Hanhisalon palkittu pro gradu –tutkielma valmistui … Lue loppuun

Tiistaina 14. kesäkuuta 2011, 12.15–18.00 Seminaarinmäki, Lyhty The aim of this working seminar is to explore the nature and particularities of the phenomenon and lifestyle called hip hop, with specific reference to the Finnish context. We warmly invite both junior … Lue loppuun

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta jakoi rahoitusta uusille akatemiahankkeille 27.5.2011. Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professori Tarja Nikula sai rahoitusta hankkeelle ”Kielen ja sisällön integrointi: kohti käsitteellistä kehystä” ja kielten laitoksen professori Sari Pietikäinen hankkeelle ”Monikielisyys ja periferia: Sosiolingvistinen ja … Lue loppuun

Tieteen työpaja Agency and languaging järjestää yleisölle avoimen englanninkielisen seminaarin, jossa pohditaan kommunikatiivisen toiminnan luonnetta ja erityiskysymyksiä Perjantaina 6. toukokuuta 2011, 9.00-16.00 Seminaarinmäki, C5 Rethinking communicative activity: interdisciplinary perspectives 9:00 Opening words by Hannele Dufva 9:15 Timo Järvilehto: The theory … Lue loppuun

Soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu 6.-9.6.2011 Jyväskylän yliopistossa Soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu on kansainvälinen konferenssi, jonka teemana on tänä vuonna kielen oppiminen ja opetus. Konferenssissa perehdytään esimerkiksi erilaisten oppimisympäristöjen ja -yhteisöjen, monikielisyyden ja -kulttuurisuuden, motivaation ja itseohjautuvuuden, kieliteknologian ja vaihtelevien pedagogisten käytänteiden sekä … Lue loppuun

Lauantaina 9.4. klo 10-13 Cygnaeus-lukion auditoriossa Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Tarja Nikula, luennoi kutsuttuna puhujana Kortepohjan koulun juhlaseminaarissa aiheesta ”Vieraskielisen opetuksen ja tutkimuksen yhteydestä”. Tilaisuudessa puhuvat myös tutkijat Josephine Moate opettajankoulutuslaitoksesta ja Kristiina Skinnari Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta. Seminaari juhlistaa … Lue loppuun

Työryhmä pohtii ruotsin kielen opetuksen ja oppimisen kehittämistä perusopetuksessa ja muilla koulutusasteilla, minkä lisäksi sen odotetaan tekevän ehdotuksia kielellisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Työryhmä asetettiin 31.3.2011 ja sen toimikausi päättyy 31.5.2012. Sen puheenjohtajana toimii ylijohtaja Sakari Karjalainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajana … Lue loppuun

Keskiviikkona 4.5. klo 18-20 Seminaarinmäki, Philologica, sali P214 Luento pidetään englanniksi. TERVETULOA KUUNTELEMAAN! LUENTO on osa Monikielinen vuosi –tapahtumasarjaa, joka käynnistyi Euroopan kielten päivän kunniaksi 24.9.2010 järjestetyllä Kielimarkkinat –tapahtumalla ja joka esitteli Euroopan rikasta kielikirjoa. Tapahtumasarja keskittyi erityisesti maanosamme vähemmistökieliin … Lue loppuun

Keskiviikkona 13.4. klo 18-20 Seminaarinmäki, Philologica, sali P214 Luento pidetään englanniksi. TERVETULOA KUUNTELEMAAN! LUENTO on osa Monikielinen vuosi –tapahtumasarjaa, joka käynnistyi Euroopan kielten päivän kunniaksi 24.9.2010 järjestetyllä Kielimarkkinat –tapahtumalla ja joka esittelee Euroopan rikasta kielikirjoa. Tapahtumasarja keskittyy erityisesti maanosamme vähemmistökieliin … Lue loppuun

Kielikampus ottaa osaa toukokuiseen Yläkaupungin yö -kaupunkifestivaaliin, joka järjestetään Jyväskylässä 19. kerran. Kielikampus tuo tapahtumaan värikästä lastenohjelmaa, kun eri kieliaineiden opiskelijat leikittävät, laulattavat ja liikuttavat lapsia kaikkiaan kuudella eri kielellä: suomeksi, espanjaksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja englanniksi. Lisäksi paikalla on … Lue loppuun

Emeritusprofessori Matti Leiwo luennoi aiheesta ”Romanikieli, mikä se on ja miksi se on tärkeä” Perjantaina 8.4.2011 klo 14-16 Seminaarinmäki, Villa Rana, Paulaharjun Sali TERVETULOA! Kansainvälisellä romanipäivällä halutaan lisätä tietoisuutta romaneista ja romanikulttuurista. Päivää juhlitaan myös Jyväskylässä, ja kaikille avoimen juhlapäivän … Lue loppuun

Tutkijakoulun uudeksi johtajaksi nousee professori Maisa Martin Jyväskylän yliopiston kielten laitokselta. Professori Anne Pitkänen-Huhta Jyväskylän yliopiston kielten laitokselta toimii puolestaan Langnetin alaohjelman Kielen oppiminen toisena vetäjänä ja tutkijakoulun johtoryhmän jäsenenä. Langnet on vuonna 1998 perustettu valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtoriohjelma, jossa on … Lue loppuun

Sardin kieli kuuluu romaanisiin kieliin, ja se on arkaaisin edelleen puhuttu romaaninen kieli. Sardin asema italian rinnalla on jatkuvasti intensiivisen debatin kohteena. Ke 23.3. klo 18-20 Seminaarinmäki, Philologica, sali P214 Luento pidetään englanniksi. LUENTO on osa Monikielinen vuosi –tapahtumasarjaa, joka … Lue loppuun

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden valiokunta järjesti viidettä kertaa kilpailun, jossa etsittiin Jyväskylän yliopiston parasta vieraalla kielellä opettavaa opettajaa. Kilpailusssa sai eniten ääniä Virpi-Maarit Bursiewicz, joka työskentelee opettajankoulutuslaitoksella opettaen englannin kielen kielipedagogiikkaa. Kilpailun avulla ylioppilaskunta haluaa kiinnittää huomiota yliopiston vieraskielisen … Lue loppuun

FT Niina Lilja ja FT Inka Mikkonen vastaanottivat väitöskirjapalkinnon Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14.3.2011. Palkinnon myönsi Kotikielen Seura yhdessä Suomalais-Ugrilaisen Seuran kanssa, ja palkintoraha jettiin August Ahlqvistin, Kai Donnerin, Artturi Kanniston ja Yrjö Wichmannin rahastoista. Molemmat palkitut väittelivät vuonna 2010 suomen … Lue loppuun

FM Jussi Lassilan venäjän kielen ja kulttuurin väitöskirjan ”Anticipating Ideal Youth in Putin’s Russia: The Web-Texts, Communicative Demands, and Symbolic Capital of the Youth Movements ”Nashi” and ”Idushchie Vmeste” (Ihannenuorisoa ennakoimassa Putinin Venäjällä: Naši ja Iduštšie Vmeste -nuorisojärjestöjen Internet-tekstit, viestinnälliset … Lue loppuun

PhD Lara Ryazanova-Clarke Edinburghin yliopistosta puhuu aiheesta ”Dynamics of Russian discourses in the post-Soviet period” (in English) Pe 18.3.2011 klo 10-12 salissa P215 TERVETULOA/WELCOME!