Lukiolaisten kielioppikilpailu 2013

Hyvä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Onko sinulla kielestä innostuneita ja siihen oivaltavasti suhtautuvia opiskelijoita? Nyt heillä on tilaisuus mitellä taitojaan kaltaistensa kanssa Lukiolaisten kielioppikilpailussa, jonka järjestäjänä on Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen suomen kielen oppiaine.

Mistä kilpaillaan?

Kilpailutehtävien ratkaisemiseen tarvitaan kielen analyysitaitoja, mutta tietopohjaksi riittää lukion kielitiedon opetus. Tehtävissä tarvitaan kielellistä päättelykykyä ja taitoa havainnoida kielen rakennetta ja käyttöä. Kielenhuollon suositusten hallinta ei ole keskeistä.

Missä ja miten?

Lukiolaisten kielioppikilpailun 2013 alkukilpailu on omassa koulussa maanantaina 21.1.2013 klo 14.00–16.00. Loppukilpailu 20:lle alkukilpailussa parhaiten menestyneelle järjestetään Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa perjantaina 19.4.2013 klo 12.

Kenelle?

Kilpailuun voivat osallistua kaikki lukiolaiset. Kilpailu järjestetään joka kolmas vuosi.

Palkinnot

Loppukilpailun kolmelle parhaalle myönnetään suomen kielen opiskelupaikka Jyväskylän yliopistossa. Kaikki loppukilpailuun osallistuvat saavat kirjapalkinnon.

Lisätietoja löytyy kielioppikilpailun www-sivuilta