Kolmas Kari Sajavaara -muistoluento – professori Angela Creese

Angela Creese (University of Birmingham) pitää kolmannen Kari Sajavaara -muistoluennon Jyväskylän yliopistossa aiheesta Teaching the ‘target’ language: questions of competence, legitimacy and proficiency in the community language classroom.
Tilaisuus järjestetään perjantaina 18. tammikuuta klo 12.00 Jyväskylän yliopiston Seminariumin Vanhassa juhlasalissa S212.

Angela Creese toimii professorina Birminghamin yliopistossa. Hän yhdistää tutkimuksessaan ja opetuksessaan antropologiaa sekä kieli- ja kasvatustieteitä ja tutkii etnografisella otteella ideologioita ja vuorovaikutusta koulutuksellisissa ja muissa sosiaalisissa ympäristöissä. Professori Creese on kirjoittanut teoksen Multilingualism: A Critical Perspective (Continuum, 2010) Adrian Blackledgen kanssa ja toimittanut äskettäin käsikirjan Routledge Handbook of Multilingualism (2012) yhdessä Marilyn Martin-Jonesin ja Adrian Blackledgen kanssa. Professori Creesen luennon abstrakti on luettavissa Kieliverkoston sivuilla.

Tilaisuudessa jaetaan myös professori Kari Sajavaaran rahaston tunnustuspalkinto tieteellisesti ansiokkaasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä soveltavan kielentutkimuksen väitöskirjatutkimuksesta sekä tunnustuspalkinto alalla tehdystä työstä.

Professori Kari Sajavaara (1938–2006) oli monipuolinen tutkija soveltavan kielentutkimuksen ja aktiivinen toimija kielikoulutuspolitiikan alalla. Tehtyään pitkän uran Jyväskylän yliopiston englannin kielen laitoksella hän siirtyi vuonna 1996 Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajaksi, mistä hän jäi eläkkeelle vuonna 2003. Sajavaara oli myös kansainvälisesti tunnustettu verkostoituja ja European Language Councilin perustajajäsen. Kari Sajavaara toimi Jyväskylän yliopiston vararehtorina vuosina 1982–1991 ja humanistisen tiedekunnan dekaanina vuosina 1996–2002.

Tilaisuuden järjestävät Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kahvitarjoilua varten pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen kieliverkosto@jyu.fi 13.1.2013 mennessä.

Lisätietoja:
Teija Kangasvieri
Tutkimuskoordinaattori
Kielikoulutuspolitiikan verkosto
teija.kangasvieri@jyu.fi
p. 040 8053 017

**********

The third Kari Sajavaara memorial lecture – Professor Angela Creese

Angela Creese (University of Birmingham) will give the third Kari Sajavaara memorial lecture on Teaching the ‘target’ language: questions of competence, legitimacy and proficiency in the community language classroom at the University of Jyväskylä.
The lecture will take place on Friday, January 18, 2013 at 12 PM at the University of Jyväskylä, Hall S212 in the Seminarium building.

Angela Creese is Professor of Educational Linguistics at the School of Education, University of Birmingham. Her research and teaching combine anthropology, linguistics and education. She uses ethnography to investigate ideologies and interactions in educational and other social settings. She is a co-author of Multilingualism: A Critical Perspective (Continuum, 2010) with Adrian Blackledge. She is a co-editor of a recently published collection Routledge Handbook of Multilingualism (2012) with Marilyn Martin-Jones and Adrian Blackledge. The abstract of Professor Creece’s lecture will be available on the Kieliverkosto site.

In the occasion, the Professor Kari Sajavaara Fund will give away an award for a scientifically meritorious and socially significant doctoral thesis and an award for work done in the field.

Professor Kari Sajavaara (1938‒2006) was a versatile and active researcher and actor in the field of applied language studies and language education policies. After a long career at the Department of English, University of Jyväskylä, he became professor and director at the Centre for Applied Language Studies, from where he retired in 2003. Sajavaara was also an active international networker and the co-founder of the European Language Council. Kari Sajavaara was Vice-Rector of the University of Jyväskylä in 1982‒1991 and Dean of the Faculty of Humanities in 1996‒2002.

The lecture is organized by the Finnish Network for Language Education Policies and the Centre for Applied Language Studies.

Coffee/tea will be served. Welcome!
For the coffee service, please notify us of your attendance by email to kieliverkosto@jyu.fi by 13.1.2013.

Further information:
Teija Kangasvieri
Research coordinator
Network for Language Education Policies
teija.kangasvieri@jyu.fi
+358 40 8053 017