Kielikampusseminaari: Kieli kaikkialla koulussa – tietoa, taitoa, toimintaa

Jyväskylän yliopiston Kielikampus järjestää kolmannen valtakunnallisen kielikampusseminaarin

KIELI KAIKKIALLA KOULUSSA: TIETOA, TAITOA, TOIMINTAA

Perjantaina 12.4.2013, klo 12.00-16.30
Jyväskylän yliopisto, Agoran Auditorio 2 (Mattilanniemi 2)

Kiinnitetäänkö kielellisiin näkökulmiin riittävästi huomiota eri oppiaineiden opetuksessa? Vai onko tekstien, oppikirjojen ja tehtävien kielen selittäminen oppilaille kodin tehtävä? Toteutuuko kielten opettajien ja aineenopettajien yhteistyö koulun arjessa? Pitäisikö eri oppiaineiden sisältöjä arvioidessa tarkastella myös kielellisten tavoitteiden saavuttamista?

Seminaarissa paneudutaan kielen rooliin tiedon rakentumisessa koulun eri oppiaineissa perus- ja toisen asteen opetuksessa. Kielen ja sisällön erottamatonta yhteyttä pohtivat paneelikeskustelussa kielen- ja aineenopettaja, oppilas, tutkija sekä opetushallituksen ja kustantamon edustaja. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua seminaarin kulkuun ja tilaisuutta kannattelevat myös oppilaiden omat näkemykset eri oppiaineiden kielestä. Tunnelmaa keventää K-Mikko.

Paneelikeskustelun lisäksi seminaariohjelmaan kuuluvat seuraavat alustukset:

  • Tarja Nikula, soveltavan kielentutkimuksen professori (JY) & Hannele Dufva, kielen oppimisen ja opettamisen professori (JY): Kieli – notkea ja moninorminen
  • Minna-Riitta Luukka, suomen kielen professori (JY): Kielitietoinen koulu ja monilukutaitoinen oppilas
  • Jouni Viiri, matematiikan ja luonnontieteiden pedagogiikan professori, OKL (JY): Puhutko fysiikkaa?

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan osoitteeseen kielikampus@jyu.fi

Tarkempi ohjelma täydentyy seminaarin www-sivuille, johon odotetaan kommentteja sekä kysymyksiä seminaarin aiheeseen liittyen.

Tiedustelut: kielikampus@jyu.fi

Lämpimästi tervetuloa!
Seminaarin työryhmä