Kielikampus alkaa järjestää kouluille S2-täydennyskoulutusta

Professori Maisa Martinin vetämä S2-toimijoiden ryhmä on saanut SPECIMA-rahoitusta hankkeelle Suomea kaiken ikää: Suomi toisena kielenä -opetuksen uudet pedagogiset käytänteet. Hanke järjestää täydennyskoulutusta Osallisena Suomessa -hankkeeseen osallistuvien kuntien kouluille. Koulutuksen ajatuksena on osallistaa koulujen henkilökuntaa tavallista laajemmin ja kiinnittää huomiota myös oppilaiden vanhempien suomen kielen taitoon.

Osallisena Suomessa on laaja maahanmuuttajien kotouttamisen tehostamiseen tähtäävä hanke, jonka tavoitteena on luoda uusi koulutuksen valtakunnallinen malli. Hanke on käynnistetty sisäasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin yhteistyöllä ja yhteisrahoituksella. Hankkeen suunnitelman on laatinut Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus, ja siinä on mukana 16 kuntaa eri puolilta Suomea.