Kielikampuksen vaihto-opiskelijaohjelman ensimmäinen vuosi oli menestys

Kielikampus käynnisti syyslukukaudella 2012 keskisuomalaisten opettajien pyynnöstä vaihto-opiskelijaohjelman, jonka puitteissa välitimme Jyväskylän yliopiston vaihto-opiskelijoita kouluille kertomaan kotimaastaan ja kulttuuristaan. Vaihto-opiskelija saapui koululle suomalaisen opiskelijan kanssa (vierailun suunnitteleminen ja toteutus tapahtui yhteistyössä) tai yksin. Opiskelijat osallistuivat kouluvierailullaan kieltenopetukseen, koulun kansainvälisyyteen liittyvään projektiin tai kielitapahtumaan.

Vierailuista hyötyivät kaikki. Koulujen oppilaat ja opettajat saivat mahdollisuuden tutustua toiseen maahan ja kulttuuriin sekä tällä tavalla kansainvälistyä kotomaassa. Vaihto-opiskelijat tutustuvat suomalaiseen koulumaailmaan ja koulujen arkeen, suomalaiset opiskelijat taas saivat arvokasta kokemusta tiimityöskentelystä vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Lukuvuoden 2012-2013 aikana keskisuomalaiset oppilaat saivat aimo annoksen kansainvälisyyttä 20 vaihto-opiskelijan ansiosta. Lue lisää esimerkiksi opettajilta ja opiskelijoilta kerätystä palautteesta, suomalaisen opiskelijan kokemuksista vaihto-opiskelijaohjelmasta sekä Sepän lukion kielitapahtumasta ja vierailuista Kypärämäen koululla.