Kielikampuksen tutkijat vuoden 2011 Moninaisuus luentosarjan luennoitsijoina

Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -osaamiskeskus yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen (KTL) ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (Solki) kanssa järjestää luentosarjan moninaisuus-teemasta Jyväskylän yliopiston opiskelijoille (luentosarjan kolmas osa on yleisölle avoin ja se toteutetaan Jyväskylän kaupunginkirjastossa). Vuoden 2011 seminaarisarjassa moninaisuutta tarkastellaan kielen, kulttuurin, oppimisen ja koulutuksen näkökulmista. Seminaarisarjan moninaisia ovat eri-ikäiset, eri asemassa olevat, erilaisen sosiaalisen taustan omaavat ja eri kulttuureja edustavat ihmiset. Kolmesta osasta koostuva luentosarja tarjoaa välineet ymmärtää moninaisuutta
• yksilön ja yhteisön resurssina,
• yhteiskuntaan ja yksilöihin liittyvinä kielen, kielenkäytön ja kielenoppimisen kysymyksinä sekä
• oppimiseen ja koulutukseen liittyvinä suhteina.

Luentosarja toteutetaan seuraavasti:
Osa 1: Moninaisuus kielessä, koulutuksessa ja oppimisessa
Aika: Torstai 29. syyskuuta 2011 klo 10.00-17.00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminarium, S212 (vanha juhlasali)

Osa 2: Cross-Currents in Language and Culture. 8th ETMU-days
Aika: 27-28. lokakuuta 2011
Paikka: Jyväskylän yliopisto, eri luentosaleja

Osa 3: Moninaisuus ympäristössämme –LUENTOsarja
Aika: Torstaina 10. marraskuuta 2011 klo 10.00–17.00
Paikka: Jyväskylän kaupunginkirjasto, Minnansali (Vapaudenkatu 39–41)

Tarkempaa tietoa seminaarista löytyy osoitteesta
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/monikulttuurisuus/moninaisuus2011