Kielikampuksen tutkijat menestyivät Suomen Akatemian hauissa

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta jakoi rahoitusta uusille akatemiahankkeille 27.5.2011.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professori Tarja Nikula sai rahoitusta hankkeelle ”Kielen ja sisällön integrointi: kohti käsitteellistä kehystä” ja kielten laitoksen professori Sari Pietikäinen hankkeelle ”Monikielisyys ja periferia: Sosiolingvistinen ja etnografinen tutkimus kielellisistä jännitteistä ja innovaatioistä monikielisissä vähemmistöyhteisöissä”.

Lisäksi Ari Huhta Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta sai aiemmin 6.5. Akatemian tutkijatohtorin paikan aiheella ”Vieraan kielen kirjoitustaidon kehittymisen diagnosointi – diagnostisten ja tavallisten harjoitusten ja palautteen vaikutus kehitykseen”.