Kielikampukselle uusi suunnittelija

Kielikampuksen uutena suunnittelijana on aloittanut Elina Tergujeff. Suunnittelija toimii Kielikampuksen yhteyshenkilönä, mutta keskittyy entisen tutkimuskoordinaattorin toimien ohella myös Kielikampuksen sisäisen tutkimusyhteistyön kehittämiseen. Koulutukseltaan Tergujeff on englannin ja ruotsin opettaja, ja hänen väitöskirjansa English pronunciation teaching in Finland tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa elokuussa. Henkilövaihdos ei vaikuta Kielikampuksen yhteystietoihin.