Kieli avaa, kieli sulkee, kieli muuttaa, kieli muuttuu.

Kieli keskellä kaikkea -kielikampusseminaari
Keskiviikko 9. helmikuuta 2011, 12.00-16.00
Seminaarinmäki, Seminarium, S212

Seminaarin teemoina ovat kielikoulutuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutus, kielitaito, kielenoppiminen ja kielitaidon arviointi, arjen ja työelämän diskurssit sekä monikielinen ja monimediainen yhteiskunta. Seminaarissa Kielikampus ottaa kantaa ajankohtaisiin kielellisiin kysymyksiin ja valottaa niitä tutkimuksen avulla. Kielikampus on Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen, kielikeskuksen, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja opettajankoulutuslaitoksen yhteistyöfoorumi. Laitokset ovat tehneet tulevaisuutta linjaavaa työtä pitkään yhdessä opettamisen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Seminaari tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua tähän toimintaan ja sen tuloksiin sekä kielentutkimuksen ja kielikoulutuksen tulevaisuuden uusiin avauksiin.

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2011/02/tiedote-2011-02-03-14-35-27-353757