Kielet pärjäsivät erinomaisesti Jyväskylän yliopiston tutkimuksen arvioinnissa

Kielentutkimus kuuluu Jyväskylän yliopistossa harjoitettavan tutkimuksen kärkijoukkoon. Tämä kävi ilmi tutkimuksen arvioinnissa, jonka tulokset julkaistiin 8.6.2011. Arviointi tehtiin seitsemän kansainvälisen ryhmän toimesta, ja siinä arvioitiin Jyväskylän yliopiston laitosten tutkimustoimintaa viiden vuoden ajalta. Arviointi sisälsi viisi erillistä teemaa: tutkimuksen kansainvälinen taso, vaikuttavuus, tutkimusyhteistyön laatu, tutkimusrahoitus ja tutkimusympäristöt.

Kielikampuksen yksiköistä sekä kielten laitos että Soveltavan kielentutkimuksen keskus sijoittuivat kaikissa arviointikohdissa ylimmille tasoille erittäin hyvä/erinomainen. Kielten laitoksen katsottiin olevan kansallisesti johtavassa asemassa soveltavan kielentutkimuksen alueella, ja se sai julkaisujensa tieteellisestä laadusta maksimipisteet. Soveltavan kielentutkimuksen keskus sai puolestaan maksimipisteet tutkimusyhteistyön laadusta.

Muutoin yksiköiden vahvuuksiksi mainittiin esimerkiksi erinomainen valmius kohdata ja käsitteellistää keskeisiä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimuskysymyksiä, hyvä kansallinen näkyvyys laitoksilla järjestettyjen seminaarien ja konferenssien ansiosta, strateginen verkostoituminen ja julkaisupolitiikka, työhönsä sitoutunut henkilökunta sekä supportiivinen ja kollegiaalinen työskentelyilmapiiri.

Rehtori Aino Sallinen palkitsi arvioinnissa parhaiten menestyneet laitokset. Palkinnon sai kaikkiaan 11 laitosta, joihin lukeutui myös kielten laitos 100000 euron kannustuspalkinnollaan.