Kielentutkimuksen XIV kevätkoulu | XIV Spring School of Language Studies 26.4.2013

Kielentutkimuksen XIV kevätkoulu pe 26.4.2013 klo 9.00 – 16.00

Kevätkoulu järjestetään Liikunta-rakennuksessa (L), saleissa L302 ja L139. Tilaisuuteen on kutsuttu kaikki Kielikampuksen jatko-opiskelijat.
Kielentutkimuksen XIV kevätkoulun teema on ”Tutkimuksen eettiset kysymykset”. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eettisiin kysymyksiin keskittyvä kevätkoulu on hyödyllinen tutkimuksensa eri vaiheissa oleville opiskelijoille. Plenaarisessiot antavat yleiskatsauksen tutkimuseettisiin kysymyksiin, ja työpajat tarjoavat mahdollisuuden keskustella ongelmista ja saada vastauksia kysymyksiin niin aineistonkeruuta kuin tulosten raportointiakin koskien.

Alla kevätkoulun ohjelma. Kevätkoulun työskentelykielet ovat englanti ja suomi.

Ohjelma
Aika: 26.4.2013
9.00-9.15 Avaussanat
9.15-10.15 Plenaari 1
Sirpa Leppänen: Evaluation of the Ethics of Research
10.15-10.30 Tauko
10.30-11.30 Plenaari 2
Marja Kokko: Avoid Academic Dishonesty
11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30-14.00 Työpaja 1: Eettiset kysymykset tutkimusaineiston keräämisessä (suomeksi)Reeta Neittaanmäki ja Tuija Hirvelä: Määrällinen tutkimus
Mia Halonen: Laadullinen tutkimus
14.00-14.30 Kahvitauko
14.30-16.00 Työpaja 2: Eettiset kysymykset tutkimustulosten raportoinnissa
Ari Huhta: Määrällinen tutkimus
Taina Saarinen: Laadullinen tutkimus

Ilmoittautuminen Kielentutkimuksen XIV kevätkouluun tapahtuu Webropolin kautta. Ilmoittautumisaikaa on 8.4.2013 saakka.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: http://www.webropolsurveys.com/S/AE62A49DCA81BB4D.par

Jos haluat saada opintopisteitä osallistumisestasi, keskustele asiasta ohjaajasi kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin:
Sonya Sahradyan sonya.s.sahradyan@jyu.fi
Teija Kangasvieri teija.kangasvieri@jyu.fi

Kielentutkimuksen XIV kevätkoulun järjestävät Kielten laitos ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus

****

XIV Spring School of Language Studies 26.4.2013 klo 9.00 – 16.00

The Spring School takes place in the Liikunta (L) building, rooms L302 and L139. All Doctoral students of Language Campus are invited to participate.
The theme of the XIV Spring School is “Ethical Issues in Research”. It focuses on the ethical issues in qualitative and quantitative research, which can be useful for students at different stages of their studies. The plenary sessions give a general overview of the ethical issues in research, and the workshops provide great opportunities to discuss your concerns and get answers to your questions regarding both data collection and reporting results.

Please find below the program. The working languages are English and Finnish.

Program
Date: April 26, 2013
9.00-9.15 Opening speech
9.15-10.15 Plenary session 1
Sirpa Leppänen: Evaluation of the Ethics of Research
10.15-10.30 Break
10.30-11.30 Plenary session 2
Marja Kokko: Avoid Academic Dishonesty
11.30-12.30 Lunch (self-financed)
12.30-14.00 Workshop 1: Ethical Issues in Data Collection (in Finnish)
Reeta Neittaanmäki and Tuija Hirvelä: Quantitative Research
Mia Halonen: Qualitative Research
14.00-14.30 Coffee break
14.30-16.00 Workshop 2: Ethical Issues in Reporting Research Results
Ari Huhta: Quantitative Research
Taina Saarinen: Qualitative Research

Registration for the XIV Spring School of Language Studies should be completed via Webropol. Registration deadline is April 8, 2013.

Link to the registration form: http://www.webropolsurveys.com/S/AE62A49DCA81BB4D.par

If you would like to have credits for your participation, please discuss it with your supervisor.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us:
Sonya Sahradyan sonya.s.sahradyan@jyu.fi
Teija Kangasvieri teija.kangasvieri@jyu.fi

The XIV Spring school is organized by the Department of Languages and the Centre for Applied Language Studies.

Järjestelytoimikunta/The Organizing Committee,
Juha Jalkanen, Kielikeskus/Language Centre
Teija Kangasvieri, SOLKI/CALS
Maiju Partanen, Kielten laitos/Department of Languages
Sonya Sahradyan, SOLKI/CALS
Aija Virtanen, Kielten laitos/Department of Languages