Kielenkiintoista: Keskisuomalaisen uudella palstalla Kielikampuksen asiantuntijat vastaavat lukijoiden kysymyksiin

Kielikampus on aloittanut yhteistyön sanomalehti Keskisuomalaisen kanssa. Kielikampuksen tutkijat ja opettajat vastaavat Kielenkiintoista-palstalla lukijoiden kysymyksiin. Kysymysten aihepiiri on Kielikampuksen tutkimuksen ja opetuksen painoalueiden mukaisesti varsin moniulotteinen, ne voivat liittyä kieleen, kielenkäyttöön, kielenoppimiseen, kielenopetukseen, kielipolitiikkaan, monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen. Kielenkiintoista-palsta ilmestyy 1-2 kertaa kuussa Keskisuomalaisen Kotimaan osiossa.

Kielikampuksen toiminnan yhtenä tarkoituksena on avata yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle ja tarjota kieltä ja viestintää koskevaa tietoa myös ympäröivän, muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin.

Keskisuomalaisen juttu Kielikampuksesta

Katso myös Kielikampuksen haastattelu Jyväskylän yliopiston Tiedonjyvä lehdessä