Kielten laitoksen ja Solkin jatko-opiskelijoiden XIII kevätkoulu, 4.5.2012

Kielten laitoksen ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen jatko-opiskelijoiden XIII Kevätkoulu järjestetään 4.5.2012 klo 10.00-16.30 yliopiston salissa F 205. Tämän vuoden teemana ovat konferenssitaidot. Plenaariluennon ”How to cope with conferences” pitävät professori Sirpa Leppänen ja tutkijatohtori Leila Kääntä Kielten laitokselta. Seitsemän jatko-opiskelijaa esittelee tutkimuksiaan, ja yleisöllä on tilaisuus osallistua keskusteluun.

Kahvitusta varten pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan osoitteeseen kristiina.skinnari@jyu.fi

Järjestelytoimikunta
*********************

OHJELMA

Kevätkoulun avaus

10–11 Plenaariluento How to cope with conferences
Professori Sirpa Leppänen, Kielten laitos
Tutkijatohtori Leila Kääntä, Kielten laitos

11.00–11.30 Eeva Kottonen: Argumentaatio teoriassa ja käytännössä yliopistotason L2-opetuksessa ja opiskelussa

11.30–12.00 Janne Seppälä: Lekseemihakuinen muuntelu kulkineennimistössä

12–13 Lounastauko

13.00–13.30 Noora Mäenpää: Kielenoppijat kertovat – vai kertovatko?
Lapsinäkökulmaisuus tutkimusaineiston tuottamisessa

13.30–14.00 Kristiina Skinnari: Silence and resistance as presentations of student agency in Finnish elementary school English learning contexts

14.00–14.30 Sanna Olkkonen: Suoritusnopeus vieraan kielen taitojen automaattistumisen mittarina

14.30–15.00 Sonya Sahradyan: Integration of Working Age Migrants into the Finnish Labour Market through Language Proficiencies

15.00–15.30 Kahvitauko

15.30–16.00 Aija Virtanen: Affordances in hospital settings. International nursing students learning language needed at work

16.00–16.30 Yhteenveto ja loppusanat: Mia Halonen ja Eeva Takala