Keskustelutilaisuus: Tieteen kieli verkostoissa ja julkaisuissa (16.11.2012, klo 10.00-12.00, Lyhty)

Tervetuloa Kielikampuksen keskustelutilaisuuteen!

Poikkitieteellisen paneelikeskusteluun osallistuu kielten laitoksen vieraileva professori Sue Wright. Wright on Portsmouthin yliopiston emeritusprofessori, joka on kirjoittanut laajasti kielipolitiikasta ja kielisuunnittelusta Euroopassa. Keskustelua vetää tutkijatohtori Taina Saarinen (Solki). Tilaisuus on englanninkielinen.

Paneelikeskustelu 1: Tiedeyhteisön lingua francat, muutoksen aika?
Professori Sue Wright, Portsmouthin yliopisto, Englanti
Professori Sirpa Leppänen, Kielten laitos, JY
Yliopistonopettaja Adrienn Károly, Yliopiston kielikeskus, JY
Professori Jari Veijalainen, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, JY

Paneelikeskustelu 2: Julkaiseminen – kielikysymys?
Professori Sue Wright, Portsmouthin yliopisto, Englanti
Professori, vararehtori Kaisa Miettinen, JY
Yliopistonlehtori Leena Lindström, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, JY
Professori Sari Pöyhönen, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY
Akatemiatutkija Miira Tuominen, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, JY

Keskustelu on avoin koko yliopiston henkilökunnalle ja kaikkien alojen opiskelijoille. Ilmoittaudu tilaisuuteen sähköpostilla Kielikampuksen tutkimuskoordinaattorille, Emese Mátyásille (emese.e.matyas@jyu.fi) 8. marraskuuta mennessä.

Tieteen kieli verkostoissa ja julkaisuissa
Valmistelutoimikunnan tapaamista edeltävänä aamuna saimme sähköpostin, jossa CIMO pyytää hakemuksia HEI ICI projekteiksi. Hakemukset tulee kirjoittaa englanniksi. Tässä taas esimerkki niistä lukemattomista tavoista, joilla tieteen lingua francan käyttöä edistetään ylhäältä päin.

Tilanteet kuitenkin muuttuvat alati. Keskustelutilaisuudessa asiantuntijat useista Jyväskylän yliopiston tiedekunnista pohtivat kieliasioita. Miltä nykypäivän ylikansalliset verkostot näyttävät? Mitä kieliä niissä käytetään? Entä mihin suuntaan nämä kielet kehittyvät?

Julkaiseminen on tieteenteon peruskysymyksiä. Missä tutkijoiden pitäisi julkaista? Millä kielellä pitäisi julkaista? Viime aikoina julkaisujen ranking-järjestelmiä on kehitelty (esim. Julkaisufoorumi tai Euroopan tiedesäätiö). Jo nyt monet maat rahoittavat yliopistojaan johtavissa aikakausijulkaisuissa ilmestyneiden artikkelien määrän perusteella. Englanninkieliset sarjat ovat aina listojen kärjessä. Tämä asettaa jyväskyläläiset tutkijat valinnan eteen, pitäisikö heidän julkaista kotimaiselle lukijakunnalle suomeksi ja ruotsiksi tai ”kansainvälisesti” englanniksi? Entä ne, jotka haluavat pitää yhteyttä venäjän-, saksan- tai ranskankielisten kanssa?

Ohjelma
klo 10.00-10.50
Paneelikeskustelu 1: Tiedeyhteisön lingua francat, muutoksen aika?
klo 10.50-11.10
Kahvitauko
klo 11.10-12.00
Paneelikeskustelu 2: Julkaiseminen – kielikysymys?
***

Welcome to a round-table organized by the Language Campus!

The language of scholarship: networks and publications
Round-table in English on Friday, 2012 November 16, 10-12 at Lyhty

We offer an inspiring interdisciplinary discussion with the participation of Sue Wright, visiting professor at the Department of Languages and professor emeritus at the University of Portsmouth UK. Sue Wright has published widely on the subject of language policy and language planning in Europe. Taina Saarinen, post-doctoral researcher of the Centre of Applied Language Studies, will act as moderator for the discussion.

Panel 1: Lingua francas in the scientific community – a period of change?
Prof. Sue Wright, University of Portsmouth, UK
Prof. Sirpa Leppänen, Department of Languages, University of Jyväskylä
FM Adrienn Károly, Language Centre, University of Jyväskylä
Prof. Jari Veijalainen, Computer Science and Information Systems, University of Jyväskylä

Panel 2: Getting published – the language debate
Prof. Sue Wright, University of Portsmouth, UK
Prof., Vice-Rector Kaisa Miettinen, University of Jyväskylä
University lecturer Leena Lindström, Department of Biological and Environmental Science, University of Jyväskylä
Prof. Sari Pöyhönen, Centre of Applied Language Studies, University of Jyväskylä
Academy Researcher Miira Tuominen, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä

The seminar is intended for the university staff and students of all faculties. Please register for the event through email to the research coordinator of the Language Campus, Emese Mátyás (emese.e.matyas@jyu.fi) by November 8.

The language of scholarship: networks and publications
On the day that the organizing committee met to discuss the programme for this event, an email arrived with a national call for applications for HEI ICI project. One requirement of those who wanted to apply for funding was that they should submit their proposal in English. This is just one single illustration of countless external pressures to use the current scholarly lingua franca.

However, no situation is static. This meeting brings together a number of experts from different faculties in the university to discuss language issues. What is actually happening in the transnational networks in which academics now work? What languages are in use? And most importantly how are these languages developing?

And where are we with the perennial problem of publication? Where should scholars publish? In which language should they publish? The recent tendency has been to rank journals for excellence (c.f. “Julkaisufoorumi” or the European Science Foundation). The practice has spread and now many states link university funding to the quantity of their members’ publications in highly ranked journals. English medium journals dominate in the lists. This presents academics in Jyväskylä with a harsh choice: should they publish for a domestic readership in Finnish/Swedish or for an “international” readership in English? What of those who wish to address a Russian/German/French-speaking group?

Program
10.00 am – 10.50 am
Panel 1: Lingua francas in the scientific community – a period of change?
10.50 am – 11.10 am
Coffee break
11.10 am – 12.00 pm
Panel 2: Getting published – the language debate