Jyväskyläläistutkijoita palkittiin ansiokkaista väitöskirjoista

FT Niina Lilja ja FT Inka Mikkonen vastaanottivat väitöskirjapalkinnon Kotikielen Seuran vuosikokouksessa 14.3.2011. Palkinnon myönsi Kotikielen Seura yhdessä Suomalais-Ugrilaisen Seuran kanssa, ja palkintoraha jettiin August Ahlqvistin, Kai Donnerin, Artturi Kanniston ja Yrjö Wichmannin rahastoista.

Molemmat palkitut väittelivät vuonna 2010 suomen kielestä. Lilja tutki väitöskirjassaan äidinkielisten ja suomea toisena kielenään puhuvien henkilöiden välisiä keskusteluja ja niissä ilmeneviä ymmärtämisen ongelmia. Mikkonen taas tutki lukiolaisten kirjoittamien yleisöosastotekstien rakennetta ja argumentointia. Väitöskirjat on julkaistu Jyväskylän yliopiston julkaisusarjassa Jyväskylä Studies in Humanities ja ne ovat myös luettavissa Jyväskylän yliopiston verkkokokoelmissa.

Lilja, Niina 2010: Ongelmista oppimiseen. Toisen aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä keskustelussa. Jyväskylä Studies in Humanities 146. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Mikkola, Inka 2010: ”Olen sitä mieltä, että…” Lukiolaisten yleisönosastotekstien rakenne ja argumentointi. Jyväskylä Studies in Humanities numerona 135. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.