FM Samu Kytölän väitöstilaisuus, 21.3. klo 12

FM Samu Kytölän englannin kielen väitöskirjan Multilingual language use and metapragmatic reflexivity in Finnish internet football forums. A study in the sociolinguistics of globalization (“Monikielisyyttä ja metapragmaattista refleksiivisyyttä internetin suomalaisilla jalkapallofoorumeilla. Globalisaatiososiolingvistinen näkökulma”) julkinen tarkastustilaisuus pidetään torstaina 21. maaliskuuta 2013 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa S 212.

Vastaväittäjänä on professori Alexandra Georgakopolou-Nunes (King’s College, Lontoo) ja kustoksena professori Sirpa Leppänen (Jyväskylän yliopisto).

Tervetuloa!

****

MA Samu Kytölä defends his doctoral dissertation in the English language, Multilingual language use and metapragmatic reflexivity in Finnish internet football forums: a study in the sociolinguistics of globalization, on Thursday, 21 March 2013, at 12:00 noon in the Old Festival Hall (S 212) of the University of Jyväskylä.

The Opponent is Professor Alexandra Georgakopolou-Nunes (King’s College, Lontoo); the Custos is Professor Sirpa Leppänen (University of Jyväskylä).

All welcome!