Exploring oracy in CLIL

Dr. Patricia Frances Moore
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ConCLIL-hankkeen vieraileva tutkija, tohtori Patricia Frances Moore Pablo de Olavide -yliopistosta, Sevillasta pitää luennon Exploring oracy in CLIL suullisen kielitaidon tutkimuksesta CLIL-opetuksessa keskiviikkona 9.5. klo 12 – 14 Solkin seminaarihuoneessa (YoT224). Luennon jälkeen on tilaisuus keskusteluun. Opiskelijat, tutkijat ja muu henkilökunta ovat lämpimästi tervetulleita!

A visiting researcher of the ConCLIL-project at the Centre for Applied Language studies, Dr Patricia F. Moore from Universidad Pablo de Olavide, Sevilla gives a lecture on Exploring oracy in CLIL on Wednesday, May 9th 2012 at 12 to 2 p.m. in seminar room YoT 224 (building Y). There will be time for discussion after the lecture. Students, researchers and staff are warmly welcome!

Lisätietoja/For more information: kristiina.skinnari@jyu.fi