Ethnography in the Language Disciplines, Discourse Master Class 24-25.1.2013

Jyväskylän yliopisto, main campus, building L (Lyhty)
prof. Monica Heller, University of Toronto
Jyväskylän yliopisto, Kielten laitos, diskurssintutkimus
Monikielisyys ja periferia – tutkimushanke (SA)

Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen diskurssintutkimus järjestää yhdessä Monikielisyys ja periferia – projektin (Suomen Akatemia) ja Langnetin kanssa kahden päivän Discourse Master Class 24-25.1.2013 etnografisesta diskurssintutkimuksesta.

Mestariluokka on tarkoitettu jatko-opiskelijoille, jotka haluavat perehtyä etnografiseen ja diskursiiviseen kielentutkimukseen. Etusijalla ovat opiskelijat, jotka soveltavat etnografiaa omassa tutkimuksessaan. Kurssilla perehdytään erityisesti etnografisen kielentutkimuksen lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin ja soveltamiseen erilaisiin kysymyksiin ja aineistoihin. Mestariluokan opettajana on yksi johtavista etnografeista kielentutkimuksen alla, professori Monica Heller, joka on tutkinut kielen roolia sosiaalisen eron ja epäarvoisuuden rakentumisessa post-nationalistisessa, globalisoituvassa uudessa taloudessa. Ks. http://www.oise.utoronto.ca/hsssje/Faculty_Staff/Faculty_Profiles/1615/Monica_Heller.html

Mestariluokan opetuskieli on englanti, ja seminaariin osallistuminen edellyttää useamman ennakkotehtävien tekemistä ja kirjallisuuteen tutustumista ennen kurssia sekä aktiivista osallistumista kurssipäiville. Kurssille on vapautunut peruutusten vuoksi muutama paikka. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan kurssille, ota pikaisesti yhteyttä Sari Pietikäiseen (sari.p.pietikainen@jyu.fi)