Erikoistutkija Sari Pöyhönen asiantuntijaksi opetusministeri Henna Virkkusen asettamaan työryhmään

Työryhmä pohtii ruotsin kielen opetuksen ja oppimisen kehittämistä perusopetuksessa ja muilla koulutusasteilla, minkä lisäksi sen odotetaan tekevän ehdotuksia kielellisen
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Työryhmä asetettiin 31.3.2011 ja sen toimikausi päättyy 31.5.2012.
Sen puheenjohtajana toimii ylijohtaja Sakari Karjalainen opetus- ja
kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajana johtaja Johanna Suurpää
oikeusministeriöstä.