Elina Tapiolle Afinlandia-palkinto

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry on palkinnut Kielikampuksella työskentelevän Elina Tapion Afinlandia-palkinnolla. Palkinto myönnettiin Tapion väitöskirjasta A Nexus Analysis of English in the Everyday Life of FinSL Signers: A Multimodal View on Interaction. Oulun yliopistossa tehty englantilaisen filologian väitöskirja käsittelee englannin kielen asemaa viittomakieltä käyttävien suomalaisen elämässä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet korostivat arvioinneissaan muun muassa työn rohkeaa toteutusta ja sitä, että se valottaa suomalaisen viittomakielen käyttöä aivan uudella tavalla. Erityisesti työn menetelmällistä lähestymistapaa pidettiin tuoreena.  Tutkittava ilmiö myös nähdään työssä erittäin moniulotteisena. Työtä kuvailtiin esimerkiksi seuraavasti: ”uraauurtava tutkimus viittomakielisten kielenoppimisen tutkimuksen alueella”, jonka ”aihe on yhteiskunnallisesti relevantti ja innovatiivinen” ja josta välittyy tekijän ”poikkeuksellisen vahva osallistuminen ja sitoutuminen”.

AFinLA ry:n tiedote