Diversity in majority language learning – Supporting teacher development

Lehtori Eija Aalto Opettajankoulutuslaitoksesta on valittu koordinoimaan Diversity in majority language learning – Supporting teacher development -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää äidinkielenopetusta ja erityisesti opettajankoulutusta oppijoiden monikielisyyttä tukevaksi ja kieliaineiden yhteistyötä hyödyntäväksi. Hankkeen kansainvälinen asiantuntijaryhmä edustaa viittä eri Euroopan maata.

Hanke on hyväksytty Euroopan neuvoston alaisen Eurooppalaisen nykykielten keskuksen (European Centre for Modern Languages – ECML) toimintakauden 2012–2015 ohjelmaan. ECML sijaitsee Grazissa, Itävallassa ja sen alkavan toimintakauden teemana on kieli oppimisen välineenä (Learning through languages: Promoting inclusive, plurilingual and intercultural education).

ECML:n tehtävänä on toteuttaa Euroopan neuvoston kielipolitiikkaa sekä edistää kielten oppimisen ja opetuksen innovaatioita. Keskus tukee erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja koulutusprojekteja. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat mm. opettajat, opettajankouluttajat, hallintoviranomaiset ja muut koulutuksen asiantuntijat. Tarkempaa tietoa keskuksesta sen verkkosivuilta: http://www.ecml.at/.