Åsa Palviaisesta ruotsin kielen professori

Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen on ottanut ruotsin kielen professorin tehtävään filosofie doktor, dosentti Åsa Palviaisen 1.8.2012 alkaen. Professuuri on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan kielten laitokselle.

Professuuri kohdentuu yliopiston strategiassa mainituille painoaloille kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset muutosprosessit sekä koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö. Ruotsin kielen professori harjoittaa ja kehittää laitoksen painoaloihin liittyvää tutkimusta ja opetusta. Lisäksi professorin tehtäviin kuuluu laitoksen oppiaineita yhdistävän tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen sekä osallistuminen laitoksen hallintoon.

Professorin tutkimustyö liittyy ruotsin oppimiseen toisena ja vieraana kielenä kielikoulutuksen eri asteilla sekä ruotsin kielen asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Ruotsin kielen tutkimuksen ja opetuksen ydinalueita ovat kielen oppiminen ja opettaminen, kielenkäyttö ja diskurssi sekä kielen suhde yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Åsa Palviainen on suorittanut filosofie doktor -tutkinnon 2001 Göteborgin yliopistossa pääaineenaan yleinen kielitiede. Palviaisen tutkimus on painottunut ruotsinkielisten lasten ja nuorten kielikehitykseen, kuurojen ja sisäkorvaimplantin saaneiden lasten kaksikielisyyden kehitykseen, ruotsiin toisena kielenä suomenkielisille erityisesti yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta sekä ruotsin kieli- ja koulutuspolitiikkaan Suomessa. Palviaisella on myös hallinnollisia vastuita yliopistotehtävistä erityisesti ruotsin oppiaineen keskeisiltä alueilta.

Palviaisella on yli 15 vuoden yliopistoura Ruotsissa ja Suomessa. Jyväskylän yliopistossa Palviainen on toiminut vuodesta 2002 sekä kielikeskuksessa ruotsin lehtorina että kielten laitoksessa tutkijana, yliopistonlehtorina (2009–) ja yliopistotutkijana. Palviainen on myös vieraillut Jyväskylän yliopiston rahoittamana post doc -tutkijana Jyväskylän yliopiston suomen laitoksella 6 kuukauden ajan vuosina 2001–2002.

Tammikuussa 2012 Palviainen sai yhdessä filosofian tohtori Taina Juurakko-Paavolan (Hämeen ammattikorkeakoulu) ja professori Ritva Kantelisen (Itä-Suomen yliopisto) kanssa Kari Sajavaaran rahaston tunnustuspalkinnon yhteiskunnallisesti vaikuttavasta kielentutkimuksesta.