Ari Huhdasta kielitaidon arvioinnin professori

Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen on ottanut kielitaidon arvioinnin professorin tehtävään filosofian tohtori Ari Huhdan 1.8.2012 alkaen. Professuuri on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan Soveltavan kielentutkimuksen keskukseen (Solki).
Solki on alansa ainoa tutkimuslaitos Suomessa. Sen tutkimuksen painoaloja ovat kielitaidon arviointi, kielitaidon kehittyminen sekä kielikoulutuspolitiikka.

Ari Huhta on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon vuonna 2010 Jyväskylän yliopistossa soveltavan kielitieteen alalla. Huhdan tutkimus on painottunut kielitaidon arviointiin, kielen oppimiseen sekä toisella ja vieraalla kielellä lukemisen ja kirjoittamisen diagnosointiin. Huhta on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa korkeakoulujen kielikeskuksessa ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa tutkijana 1980-luvulta saakka. Hänellä on runsaasti kokemusta laajojen kansallisten ja kansainvälisten tutkimusprojektien suunnittelusta ja toteuttamisesta.