a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x y ä ö

Tervetuloa Kansanlingvistisen sanakirjan sivuille!

Tämä sanakirja esittelee sanoja ja ilmauksia, joiden avulla suomalaiset puhuvat murteista jokapäiväisessä arkikielessään, ilman murteentutkimuksen termejä. Miten he nimittävät eri murteita ja muita suomen kielen alalajeja, vaikkapa eri puolilla Suomea yleistyvää puhekieltä tai pääkaupunkiseudun slangia? Millaisia kielenpiirteitä he tunnistavat eri murteista, ja miten he määrittelevät ja kuvailevat niitä?

Murteet ja slangi ovat suosittuja puheenaiheita, ja ne herättävät voimakkaitakin tunteita ja asenteita. Niitä ihaillaan ja niistä nautitaan, mutta ne myös huvittavat ja ärsyttävät. Siksi niistä käytetty kieli sisältää paljon värikkäitä ilmauksia. Tähän sanakirjaan on poimittu kaikenlaisia kansanomaiseen kielenkäyttöön kuuluvia sanoja, joilla nimetään ja luonnehditaan murteita, puhekieltä ja slangia ja niihin kuuluvia kielenilmiöitä. Sanakirja paljastaa, miten luovasti ja vivahteikkaasti suomalaiset puhuvat kielestä.