Mikä on Kielikampus?

Sivun alkuun jonkinlaisina laatikoina tai "ajatuskuplina" ainakin nämä kaksi lausetta:

Kieli itsessään on monitahoinen ilmiö, johon modernin yhteiskunnan murrokset vaikuttavat.

Kieli, kielenkäyttö, kielenoppiminen ja asennoituminen kieliin muuttuvat maailman muuttuessa ympärillämme.

Kielikampus on Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen, kieli- ja viestintätieteiden laitoksen, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja opettajankoulutuslaitoksen kielipedagogiikan yhteishanke. Yhdessä muodostamme kansallisesti ja kansainvälisesti ainutkertaisen, kielen ja kielenkäytön tutkimusta, kielenopetusta, kielikoulutusta ja kielikoulutuspolitiikkaa kehittävän ja uudistavan moninäkökulmaisen osaamiskeskittymän, Kielikampuksen.

Me kielikampuslaiset tutkimme kieltä ja sen käyttöä eri konteksteissaan monikielisessä yhteiskunnassa. Tutkimusta luonnehtii soveltava ote. Kielikampuksella kehitetään tutkimusperustaista kielikoulutusta, joka rakentuu nykyaikaiselle näkemykselle kielitaidosta, kieliasiantuntijuudesta ja kulttuurisesta kompetenssista.