Toiminnallinen saksan leiri

Kielikampus yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden ja Kielitivoli-hankkeen kanssa järjesti 10-12 –vuotiaille oppilaille kielileirin. Leirin tavoitteena oli saada lapset oppimaan saksan kieltä huomaamatta toiminnan kautta, kokaten, retkeillen, pelaten ja liikkuen. Leirin vetäjinä toimivat saksan opiskelijat kielten laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnan opastuksella. Kurssin järjestämisen perimmäisenä tarkoituksena oli synnyttää positiivinen asenne saksan kieltä kohtaan ja siten vaikuttaa oppilaiden myöhempiin kielivalintoihin. Kielikampus pyrkii tekemään leiristä jokavuotisen perinteen, seuraavina vuosina tutustumisen kohteena voi olla ranskan, ruotsin tai venäjän kieli.

Keskisuomalaisen juttu kielileiristä

Kurssin vetäjien raportti leiristä on luettavissa Kielikampuksen blogisivuilla

Tempuksen juttu kielileiristä