Talvipäivän tekstityöpaja 8.2.2018 klo 12-16/Winter writing workshop on 8 February at 12-16

 • Milloin 08.02.2018 klo 12.1516.00 (Europe/Helsinki / UTC200)
 • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Hei kaikki Kielikampuksen väitöskirjatutkijat! (in English below)

Haluaisitko saada vertaistukea ja lisäpotkua kirjoittamiseen? Tai tavata muita väitöskirjatutkijoita sekä ohjaajia ja saada heiltä palautetta tekstisi työstämiseen?

Tule mukaan matalan kynnyksen Talvipäivän tekstityöpajaan torstaina 8.2. klo 12-16! Työpaja on suunnattu Kielikampuksen väitöskirjatutkijoille (Kivi -laitos, Solki, OKL), ja sen tarkoituksena on pienryhmätyöskentelyn muodossa tarjota tukea ja uusia näkemyksiä kirjoitusprosessin eteenpäin viemiseen.

Jos haluat mukaan, lähetä tekstisi 24.1. mennessä Päivi Iikkaselle (paivi.i.iikkanen@jyu.fi). Työstettävä teksti voi olla esim.

 • konferenssiabstrakti
 • rahoitushakemus
 • artikkelin tai monografian teorialuku
 • artikkelin tai monografian analyysiluku
 • kokonaisen artikkelin käsikirjoitus
 • artikkeliväitöskirjan yhteenvedon käsikirjoitus

 jne.

 

Tekstin pituus voi olla 0,5-15 sivua eikä sen tarvitse olla läheskään valmista – tässä tapaamisessa keskeneräisyys on jopa valttia. Kielivalikoimaan kuuluvat ainakin suomi, ruotsi ja englanti. Kommentoijista riippuen myös muut kielet voivat olla mahdollisia. Kun lähetät tekstin, kerro mistä asioista haluat keskustella tai mihin toivot lukijoiden kiinnittävän erityistä huomiota.

Jokainen työpajan osallistuja sitoutuu ilmoittautumisellaan kommentoimaan myös toisen osallistujan tekstiä. Tekstit jaetaan viimeistään viikkoa ennen tapaamista.

Nähdään työpajassa!

Terveisin

Taina Saarinen, Tuire Oittinen, Pauliina Sopanen ja Päivi Iikkanen

- - - - - - - - - -

 

Hello all PhD students of the Language Campus!

Would you like to get peer support and a writing boost? How about meeting other doctoral students and supervisors and receive some feedback to improve your writing?

Come and join the low-threshold Winter writing workshop on Thursday, February 8th at 12-16! The workshop is intended for all PhD students of the Language Campus (Dept. of Language and Communication Studies, CALS, Teacher training) and aims at providing support and new perspectives in the form of small group work to advance your writing process.

If you want to join us, please send your text by January 24 to Päivi Iikkanen (paivi.i.iikkanen@jyu.fi). The text can be e.g.

 • a conference abstract
 • a draft of a funding application
 • a theory section of an article or a monograph
 • an analysis section of an article or a monograph
 • a full article manuscript
 • a manuscript of the summary part of an article-based dissertation

etc.

The length of the text can be anything from 0.5 to 15 pages, and it does not need to be even remotely finished - at this meeting an unfinished draft is even an advantage. You can send texts at least in Finnish, Swedish or English. Depending on the commentators, other languages may also be possible. When you submit a text, please tell us what kind of things you would like to discuss or what you would the readers like to pay special attention to.

Each workshop participant agrees to comment on the text of another participant. The texts will be distributed no later than one week before the meeting.

See you at the workshop!

 

Best,

Taina Saarinen, Tuire Oittinen, Pauliina Sopanen and Päivi Iikkanen