Kielikampuksen toiminnan yhtenä tarkoituksena on avata yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle ja tarjota kieltä ja viestintää koskevaa tietoa myös ympäröivän, muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Yhteistyökumppaniksi

Kielikampus hakee uusia yhteistyökumppaneita äidinkielen- , suomi toisena kielenä- ja vieraiden kielten opettajien joukosta. Tarjoamme sinulle monenlaisia yhteistyömuotoja, joista voit hyötyä monella tasolla. Tutustu vaihtoehtoihin ja ota yhteyttä sivun lopussa löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Haluatko lisätä koulussasi kiinnostusta vähemmän opittujen kielten opiskelua kohtaan?

Voit kutsua Kielikampuksen opiskelijoita kouluusi pitämään

  • kielikerhoja
  • kielivalintatapahtumia
  • kielisuihkutustuokioita
  • tietoiskuja valinnaisaineiden vanhempainiltaan

Sinustako jatko-opiskelija?

Tarjoamme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen jatko-opintojen kautta.

Oletko kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä?

Ehdota tutkimusaihetta ja/tai kouluasi yhteistyökumppaniksi esim. yhteisiin kehittämishankkeisiin! Kielikampuksen opiskelijat/tutkijat odottavat käytännön opetuksesta esille nousseita ongelmia. Lisäksi teemme mielellämme tutkimusyhteistyötä oppilaitosten kanssa tavoitteenamme kielenopetuksen käytäntöjen kehittäminen.

Mene tästä yhteydenottolomakkeeseen!