Kielikampuksen toiminnan yhtenä tarkoituksena on avata yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle ja tarjota kieltä ja viestintää koskevaa tietoa myös ympäröivän, muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Monipuolisten kielivalintojen edistäminen

Tavoitteenamme on vaikuttaa erilaisin keinoin kielivalintojen monipuolistamiseen, koska olemme huolissamme suomalaisten kapenevasta kielivarannosta. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneittamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat Keski-Suomen kieltenopettajat ry, Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut ja Kielitivoli-hanke. Järjestämme kielipäiviä, kielisuihkutustuokioita ja vierailemme Jyväskylän alueen koulujen valinnaisaineiden vanhempainilloissa. Vuoden 2012 kesäkuussa toteutimme ensimmäistä kertaa viikon mittaisen alakoululaisille suunnatun toiminnallisen kesäleirin.

Kielipäivä Jyväskylän alakouluissa

Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen opiskelijat osallistuivat vuoden 2011 loka-marraskuussa yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Kielitivoli-hankkeen kanssa kaupungin alakouluille järjestettyyn kielipäivään. Kielipäivän tarkoituksena oli tutustuttaa koulun nelosluokkalaiset valittavina oleviin A2-kieliin (saksa, ranska, venäjä ja espanja). Kielipäivän ohjelma koostui kunkin esiteltävän A2-valinnaisaineena olevan kielen pienestä työpajasta. Oppilaat kiersivät pajoissa ryhmissä.

Johanna Pynnösen blogi kielipäivästä

Vierailut Jyväskylän yläkoulujen vanhempainilloissa

Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen opiskelijat osallistuvat vuoden 2012 tammikuussa Jyväskylän yläkoulujen seiskaluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen järjestettyihin valinnaisaineiden vanhempainiltoihin. Vanhempainilloissa opiskelijat kertovat valinnaisten kielten tärkeydestä myöhempien opintojen sekä työelämän kannalta edistääkseen oppilaiden monipuolisia kielivalintoja.

Leena Kärkkäisen blogikirjoitus

Kielisuihkutus

Jyväskylän yliopiston Kielikampus järjestää yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa kielisuihkutusta, jota toteuttavat kielten laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat. Kielisuihkutuksen suunnittelu ja organisointi on osa heidän kurssityötään, jossa he oppivat tunnistamaan ja hyödyntämään erilaisia koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ja valmistelemaan näihin liittyviä opetustuokioita. Vastaavaa kielisuihkuttelua on pidetty jo koululaisten iltapäivätoiminnan piirissä, eli jälkkäreissä, muutamassa esikouluryhmässä sekä yleisötapahtumissa. Kiittävän palautteen vuoksi tarkoituksena on laajentaa kohderyhmän ja tarjota kielisuihkuttelua nyt myös alueen päiväkoteihin sekä alakoulujen ensimmäisille luokille. Lue lisää!

Toiminnallinen kielileiri

Kielikampus järjesti yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden ja Kielitivoli-hankkeen kanssa ensimmäistä kertaa vuoden 2012 kesäkuussa 10-12 –vuotiaille oppilaille suunnatun kielileirin. Leirin tavoitteena oli saada lapset oppimaan saksan kieltä huomaamatta toiminnan kautta, kokaten, retkeillen, pelaten ja liikkuen. Leirin vetäjinä toimivat saksan opiskelijat kielten laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnan opastuksella. Kurssin järjestämisen perimmäisenä tarkoituksena oli synnyttää positiivinen asenne saksan kieltä kohtaan ja siten vaikuttaa oppilaiden myöhempiin kielivalintoihin. Kielikampus pyrkii tekemään leiristä jokavuotisen perinteen, seuraavina vuosina tutustumisen kohteena voi olla ranskan, ruotsin tai venäjän kieli.

Kurssin vetäjien kirjoittaman blogin voi lukea TÄÄLTÄ.

Tutustu kurssilla otettuihin valokuviin TÄÄLLÄ.

Keskisuomalaisen juttu kielileiristä