Kielikampuksen toiminnan yhtenä tarkoituksena on avata yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle ja tarjota kieltä ja viestintää koskevaa tietoa myös ympäröivän, muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Keskisuomalainen

Vuoden 2012 tammikuussa Kielikampus aloitti yhteistyön sanomalehti Keskisuomalaisen kanssa. Kielikampuksen tutkijat ja opettajat vastaavat Kielenkiintoista-palstalla lukijoiden kysymyksiin. Kysymysten aihepiiri on Kielikampuksen tutkimuksen ja opetuksen painoalueiden mukaisesti varsin moniulotteinen, ne voivat liittyä kieleen, kielenkäyttöön, kielenoppimiseen, kielenopetukseen, kielipolitiikkaan, monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen. Kielenkiintoista-palsta ilmestyy Keskisuomalaisen Kotimaa-sivuilla.

Keskisuomalaisen juttu Kielikampuksesta ja uudesta palstasta on luettavissa täällä

Kielenkiintoista 27.2.2012 

Kielenkiintoista 14.3.2012

Kielenkiintoista 7.5.2012

Kielenkiintoista 18.06.2012.

Kielenkiintoista 8.10.12

Kielenkiintoista 21.12.2012

Kielenkiintoista 26.3.2013

Kielenkiintoista 2.5.2013

Kielenkiintoista 11.5.2013

Uutinen Kielenkiintoista-palstasta yliopiston Tiedonjyvä-verkkolehdessä

Syksystä 2013 lähtien Keskisuomalaisessa julkaistuista kysymyksistä ja vastauksista voi lukea Kielipään blogista.