Kielikampuksen toiminnan yhtenä tarkoituksena on avata yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle ja tarjota kieltä ja viestintää koskevaa tietoa myös ympäröivän, muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Jyväskylä CLIL CASCADE

Jyväskylä CLIL Cascade on yhteistyöverkosto Jyväskylän seudun opettajille, opettajaopiskelijoille ja tutkijoille. Verkosto kokoaa yhteen Jyväskylän seudun kasvatusalan toimijoita ja antaa mahdollisuuden kokemusten ja asiantuntemuksen jakamiseen eri oppilaitosten välillä. Verkoston tavoitteena on kehittää laadukasta CLIL-opetusta Jyväskylän seudulla oppilaitosten välisen yhteistyön avulla. Yhteistyöverkoston mahdollisen laajentumisen myötä voimme toivottavasti tulevaisuudessa tarjota Jyväskylän seudun CLIL-oppilaille mahdollisuuden yhtenäisen CLIL-polun kulkemiseen aina esiopetuksesta korkeakoulututkintoon saakka.

http://www.peda.net/veraja/jyvaskyla/clilteaching

Lisätietoja: Josephine Moate, josephine.moate@jyu.fi