Kielikampuksen tutkimusta luonnehtii soveltava ote eli tutkimme kieltä ja sen käyttöä eri konteksteissaan monikielisessä yhteiskunnassa. Tutustu tärkeisiin tutkimushankkeisiimme alla.

Julkaisutoiminta

Apples – Journal of Applied Language Studies

Kielikampus julkaisee kansainvälistä, vertaisarvioitua lehteä, joka on verkossa avoimesti luettavissa. Soveltavaa kielitiedettä edustava julkaisu keskittyy muun muassa monikielisyyden ja -kulttuurisuuden, diskurssintutkimuksen, identiteetin, kielitaidon ja kielikoulutuksen kysymyksiin.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen Kielikoulutuspolitiikan verkosto julkaisee avointa verkkolehteä, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Lehti on suunnattu kaikille kielikoulutuksesta ja -politiikasta kiinnostuneille.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusraportit, selvitykset ja oppimateriaalit

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen julkaisutoiminta kattaa erilaisia kielikoulutukseen liittyviä tutkimusraportteja ja selvityksiä sekä oppimateriaaleja.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen julkaisuja vapaasti verkossa

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen kauppa

Kieliskooppi